Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Hvad repræsenterer Jerusalem for muslimer?

Det muslimske Broderskab om Jerusalem og Jerusalems betydning for muslimer.

 

Jerusalem[1] – et ord som rejser med så mange meninger, følelser og tanker, hver gang det bliver nævnt. Man kan aldrig være helt tilfreds, når man taler om Jerusalem, for man kan aldrig helt inddrage alle de spørgsmål, der er knyttet til det.

For er Jerusalem et spørgsmål om religion eller lad os sige religioner, et hjemland, en kultur alt i et? Skønt Jerusalem ligger i Palæstina, så er det Jerusalem, der giver Palæstina sin identitet og forlener landet med en sådan betydning. Med andre ord, Jerusalem er ikke bare en by i et land kaldet Palæstina: det er et land, der omgiver en by kaldet Jerusalem. Palæstina uden Jerusalem er intet andet end blot en politisk kamp på linje med kampen for frihed i Sinai i Egypten, Golan i Syrien og den sydlige del af Libanon.

Derfor må vi til fulde forstå, at ansvaret for Palæstina ikke er begrænset til palæstinenserne. I sandhed så deler muslimer, kristne og arabere dette ansvar. Det medfører også, at Palæstina ikke er palæstinensernes private ejendom. Og derfor har hverken palæstinenserne eller deres ledere nogen som helst ret til at bortgive en del af dette land. Dette er blot helt sikkert! Vi vil være i stand til at løfte vores ansvar i forhold til Palæstina, så længe vi er i stand til at udholde konsekvenserne.

 

[…]

 

Nu om dage er situationen blevet uendeligt meget værre, da vi kan se, at vi er ved at miste Jerusalem. Realiteteten af det faktum, at de jødiske zionister har til hensigt at rane Jerusalem står krystalklart, når vi iagttager de jødiske kolonier og den jødiske politik, der er blevet deklareret og gennemført helt åbenlyst.

 

De arabiske palæstinensere og det nye håb

I 1987 blev hele verden, inklusive araberne, selv overrasket over, at palæstinenserne, der boede i de besatte områder, begyndte at rejse sig og kæmpe imod besættelsestropperne. Dette var et afgørende og altbetydende vendepunkt.

 

[…]

 

Ved at undersøge hovedbegivenhederne i vore landes moderne historie, fandt vi, at de nationale befrielsesbevægelser af verdslig karakter eller de bevægelser, der anerkendte den vestlige kulturs principper, fejlede i deres modstand enten hvad angik fredsslutningens strategi på visse tidspunkter eller rent ud kompromis på andre.

 

[…]

 

Det er ligeledes åbenbart, at PLO har fejlet på samme måde af de før nævnte grunde.

 

[…]

 

Denne nye islamiske modstandsbevægelse [Hamas] udgør en virkelig udfordring og trussel mod PLO, der på dette tidspunkt var helt ude af stand til at tage udfordringen op. På denne måde mistede PLO sin validitet som den eneste legitime repræsentant for det palæstinensiske folk.

 

Jerusalem og fredsprocessen

 I islam er Jerusalem et helligt land, og Al-Aqsa moskeen er den første af de to qiblaher og det tredje helligste sted efter Mekka og Medina. Al-Aqsa, som hedder sådan pga. afstanden fra Mekka og Medina, er som en fængslet søn. Derudover markerer den muslimernes styrke og svaghed gennem historien. Enhver besættelse af Jerusalem indikerer muslimernes svaghed og vice versa.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen:

http://www.ikhwanweb.com/SectionsPage.asp?SectionID=122.

 

[1]Det er usædvanligt, at MB her anvender navnet Jerusalem. Normalt henviser de til Jerusalem som Al-Quds, den hellige, og denne betgnelse vedrører så kun Jerusalems gamle by med Tempelbjerget. Anvendelsen af ordet Jerusalem her skal måske forstås sådan, at MB stiller krav om områder ved Jerusalem ud over den gamle by.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk