Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Finansieringen af Hamas

Hamas militære aktiviteter m.m. finansiers på forskellig vis, som denne tekst gør rede for, der er fra www.globalsecurity.org.

 

Hamas modtager midler fra palæstinesiske expatriates, Iran og private velgørere i Saudi-Arabien og andre moderate arabiske stater. Der sker nogen fundraising i Vesteuropa og Nordamerika. I 2003 vurderede amerikanske efterretningskilder, at den militante palæstinensiske gruppe Hamas havde et årligt budget på 50 millioner $, og at Hamas skaffede mange af disse midler gennem dets renommé som en velgørende organisation. På trods af, at Hamas over hele verden notorisk er en terrorgruppe, så ser mange palæstinensere Hamas som en velgørenhedsorganisation, der bygger skoler og hospitaler og træder til den Palæstinensiske Nationale Autoritet (PNA) har svigtet.

Hamas-organisationen opererer også i europæiske lande og USA, primært blandt de derboende palæstinensere.

 

[…]

 

Nogle af der indsamlede midler går til at finansiere terroristaktiviteter i Israel, mens andre dele af pengene går til finansieringen af Hamas civile aktiviteter. USA prøver at få Hamas til at gå bankerot ved at underminere dens ry for velgørenhed.

Syrien er en vigtig base for Hamas, både fra et politisk, informativt og operationelt aspekt. Ledende embedsmænd inden for Hamas bor i Syrien og organiserer deres aktioner derfra. Dette gælder i ganske særlig grad i forhold til det såkaldte politiske kontor, der ledes af Khaled Mashal. De er dagligt i forbindelse med Hamas lederne i territorierne, der bliver ledet af Sheikh Ahmed Yassin, og ligeledes med terrorist gruppen Izz Al-Din Al-Qassam (Hamas’ bataljoner) i territorierne. Den syriske regering gør det muligt for Hamas lederne og deres terroristkommandører at udføre deres forskellige aktiviteter på dets grund, inklusive formuleringen af Hamas’ operationelle strategi, træningen af terroristgrupper, finansieringen af terroraktivitet mod Israel og bistand med indkøb af våben og ammunition.

Hamas er derudover aktiv i et antal andre lande i Mellemøsten, der inkluderer Iran, Libanon og Saudi-Arabien. Disse lande giver støtte og assisterer med finansieringen og træningsfaciliteter.

 

Den finansielle hjælps infrastruktur

Hamas har et udbredt netværk af finansielle kilder, der opererer inden for rammerne af Dawa[1]-aktivitet med en værdi på flere millioner $ årligt:

 

  • Golfstaterne. En betragtelig del af ovennævnte midler stammer fra Golfstaterne. Den største bidragyder er Saudi-Arabien med 12 millioner $ årligt.
  • Iran. Dets bidrag er anslået til tre millioner $ om året.
  • Velgørenhedsforeninger i territorierne. Her skaffer man penge til Hamas gennem moskeerne (et velegnet sted for bade fundraising og for rekruttering af medlemmer) og gennem velgørenhedsassociationer og fonde.
  • Velgørenhedsorganisationer uden for Mellemøsten. 

 

Det kan ikke lade sig gøre at adskille de Dawa-aktiviteter, der vedrører humanitære formål fra dem, der direkte anvendes til terrorisme: alle midler flyder ind i en fælles fond og bliver derfra kanaliseret til de relevante aktiviteter.

 

[…]

 

I lyset af de store vanskeligheder ved at spore pengene, deres adresse og motivet bag overførsel af midler, er det essentielt, at der udøves en intens årvågen overvågning af overførslen af midler, der udføres inden for Dawa-aktivitet.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-leaders.htm

 

[1] Et særligt islamisk banksystem, der tillader overførsel af store summer uden for den almindelige bankverdens kontrol.

 

Tekst 25 | Oversigten over kildetekster | Tekst 27

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk