Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Vestens snak om demokrati er hykleri

Ifølge Det muslimske Broderskab er USA og EU hyklere. Da palæstinensernes valg i januar 2006 førte til, at Hamas fik flertal, så syntes USA og EU pludselig ikke mere, at demokrati var nogen god idé. Broderskabet præciserer, at det er religiøs pligt for alle arabiske stater og alle muslimer at hjælpe palæstinenserne og modarbejde Vesten. 

 

Søndag 23. april 2006

 

Det Muslimske Broderskab har anmodet alle muslimske og kristne nationer og fredselskende mennesker i hele verden om at støtte det palæstinensiske folk, der bliver angrebet i en ondsindet kampagne for at kvæle dem og straffe dem, bare fordi de har udøvet deres rettigheder og via et fair valg udpeget en regering, der i sandhed repræsenterer dem.

 

Det er afskyvækkende at iagttage, hvorledes de samme vestlige regeringer, der altid har krævet demokrati, nu engagerer sig i en uretfærdig og beskæmmende kampagne for at kvæle en nation med tre millioner indbyggere, blot fordi den i overensstemmelse med de demokratiske principper har udøvet sin ret til at vælge en suveræn regering, der ikke nyder Vestens velsignelse.

 

[…]

 

Vi forstår nu, hvad det er for en vision af demokratiet, som de vestlige stater hylder. Det er en version, der kun tillader dem at komme til magten, der vil tjene vestens interesser og forfølge den amerikanske og zionistiske plan for denne region.

Disse vestlige regeringer har i sandhed sat deres moralske integritet over styr ved at knuse og ydmyge en nation, der gennem historien er blevet påført uhyrlige lidelser. En nation, der af et hensynsløst apartheid regime er blevet massakreret, ødelagt, fordrevet fra land og hjem og forandret til flygtninge, og det netop med hjælp og bistand fra de regeringer, der giver Israel penge og våben.

 

[…] 

 

Det er vores religiøse og humanitære pligt at hjælpe det palæstinensiske folk. Dette er et spørgsmål om national sikkerhed for hele den arabiske nation. Derfor anmoder jeg alle arabiske regeringer om at gøre front mod disse umedlidende og inhumane vestlige regeringers onde ønsker og ikke give efter over for deres sataniske pres, men lyt i stedet til jeres eget folk og stå frem til forsvar for jeres egen værdighed, så Gud kan være tilfreds med jer. »De troende er ikke andet end brødre« (Koranen sura 49.10 [Henvisningen må være forkert/forfatters anmærkning]). »Og de troende, mænd og de troende kvinder, er hinandens venner« (Koranen sura 9.71).

 

[…]

 

Men det største ansvar ligger fortsat på folkets egne skuldre; at give penge er det mindste, I kan gøre. Jeg anmoder de rige blandt jer om at anvende nogle af de midler, som Gud har velsignet jer med og at huske på, at »uanset hvad du anvender af hvad som helst [til Allahas sag], vil Allah erstatte dig det. Og Han er den bedste forsørger« (sura 34.39 [forkert henvisning/forfatters anmærkning]), »men hvad du end giver i Zakat søgende Allahs billigelse, så vil det blive mangefold forøget« (sura 30.39 [forkert henvisning/forfatters anmærkning]). Selv middelklassen og fattige familier kan hjælpe ved at give nogle af de penge, som de bruger på mad til deres børn – selv hvis det blot er prisen på et stykke brød – for at beskytte vore brødre i Palæstina mod hunger og for at fritage dem for ydmygelsen for at skulle anmode om støtte fra de uretfærdige. Støt dem i deres kamp for at befri det hellige land fra såvel jøder som kristne. Jeg minder især palæstinensere, der lever uden for Palæstina, om, at de, der er bosat i hjemlandet, fortjener jeres bidrag før end nogen andre.

Jeg er fuldstændigt sikker på, at enhver sand muslim, kristen eller fri person uden tøven vil støtte denne værdige sag. Vær venlige at indsætte jeres bidrag på en af nedenstående bankkonti.

 

Den Arabiske Liga, kontonummer # 777 7777, Egyptens Internationale Bank
De arabiske lægers union, kontonummer 212051, Faisal Islamic Bank
Den humanitære støtte, kontonummer 500555, Egyptens Nationale Bank

 

Måtte Allah belønne jer for jeres gode gerninger.

 

Mohamed Mahdi Akef
Generalvejleder i Det Muslimske Broderskab

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter, og er fra adressen: http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=713&LevelID=1&SectionID=74.

 

Tekst 1 | Oversigten over kildetekster | Tekst 3

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk