Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 9: Koranen om ramadan

Uddrag fra Koranen oversat af Ellen Wulf. Forlaget Vandkunsten 2006.

 

Sura 2:183-184

I, der tror! Jeres forskrift er at faste, ligesom det var foreskrevet dem før jer; måske bliver I gudfrygtige! I et bestemt antal dage. Hvis én af jer er syg eller på rejse, kan det være et antal andre dage. De, der har råd, kan købe sig fri ved at bespise en fattig; men for den, der gør en god gerning af egen fri vilje, er det det bedste. Det er bedre for jer at faste, hvis I har viden 

Sura 2:187

Under fasten er det om natten tilladt jer at have kønslig omgang med jeres hustruer. De er en klædning for jer, og I er en klædning for dem. Gud ved, at I plejede at bedrage jer selv, og Han tilgav jer og bar over med jer. Men nu skal I ligge med dem, og tragte efter det, der er jer foreskrevet! Spis og drik, indtil I kan skelne en hvid tråd fra en sort i daggryet! Derpå skal I overholde fasten til om aftenen. I må ikke ligge med dem1 når I skulle holde andagt i bedehusene! Dette er Guds bud. Da må I ikke komme dem nær! Således gør Gud sine tegn tydelige for menneskene. Måske bliver de gudfrygtige!

1 Jeres hustruer

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk