Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 8: Koranen om Hajj

Uddrag fra Koranen oversat af Ellen Wulf. Forlaget Vandkunsten 2006.

 

Sura 2:125

Og da Vi gjorde Huset1 til et tilflugtsflugtssted og sikkerhed for menneskene. »Tag jer Abraham sted til bedsted!« og Vi pålagde Abraham og Ismail et hverv: »Rens Mit hus til dem, der går rundt om det, til dem, der hengiver sig til gudsdyrkelsen, og til dem, der bøjer sig og kaster sig ned!«

Sura 2:197

Valfarten2 finder sted nogle bestemte måneder. Hvis nogen påtager sig at udføre valfarten i dette tidsrum: Der er ingen kønslig omgang, ingen gudløshed og ingen strid under valfarten! Gud ved besked med det gode, I gør. Forsyn jer med rejseproviant! Den bedste rejseproviant er gudsfrygt. Frygt mig, I forstandige!

Sura 22:27

Kald til valfarten blandt menneskene, så de kommer til dig til fods og på hver en mager kamel gennem hvert et dybt bjergpas.

1 Kaba'en

2 Pilgrimsfærden

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk