Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 7: Koranen om Torahen og Biblen

Uddrag fra Koranen oversat af Ellen Wulf. Forlaget Vandkunsten 2006.

 

Sura 3:2-4

Gud (Allah), der er ingen anden gud end Ham, Den Levende og Den Bestandige.

Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene; Han har sendt Sondringen1. De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente. Gud er mægtig; Ham hører hævnen til. 

1 Dommen over, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert

 

Oversigten over kildetekster|  Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk