Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Grønlandsk julesalme

Den grønlandske seminarielærer Rasmus Berthelsens julesalme Guterput er stadig blandt de mest elskede salmer i Grønland.

 

Guuterput

 

En engleskare stor

steg i julenat ned til jord,

sang for markens hyrder sød i kor

 

Dig, Gud, vor Gud, i himmelhjem

ske pris i Evighed!

 

nu daler fred til jorden ned

og fryd i hjerters gem

 

Jordens Børn!

i dag er Jer en frelser født!

 

At Jesus Krist, Gud Herren stor

vor julegave god,

 

for os sin himmelsal forlod,

blev fred og fryd på Jord

 

Jordens Børn

for frelsen bringer love og tak

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk