Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Angreb på healingen

Som det fremgår af denne artikel fra Sermitsiaq tog mange prominente grønlændere afstand fra healingen af hjemmestyrets bygning.

Artiklen blev bragt i Sermitsiaq 10. januar 2003 om fjernhealingen af hjemmestyrets bygninger.

 

En mur af protester

Fjernhandlingen af hjemmestyrets bygninger mødt med hovedrysten

 

Af Kurt Kristensen

- Jeg gik gennem en mur af smertefulde mislyde, fortæller healeren Maannguaq Berthelsen om sin fjernhealing af Grønlands Hjemmestyres samlede administrationskompleks i Nuuk.

Til gengæld er fjernhealingen blevet mødt af en mur af protester, forundring og forargelse.

Den første protest kom lørdag den 4. januar fra Landstingets formand Jonathan Motzfeldt, der på det skarpeste frabad sig enhver form for healing i Landstinget og dets bureau.

Der er efter parlamentarismens fulde indførelse i Grønland i 1996 sat vandtætte skodder mellem Landstinget og landsstyret.

- Og der vil ikke blive givet tilladelse til denne form for aktiviteter i Landstingets arbejde, understregede Jonathan Motzfeldt.

- Formandsskabet respekterer religionsfrihed, og denne ret tilkommer enhver borger i vort samfund, men inddragelsen af offentlige kontorer til denne form for aktiviteter hører ingen steder hjemme i et velordnet samfund, som vi alle sammen arbjeder for i disse spændende år, sagde landstingsformanden.

Jonathan Motzfeldt skærpede senere på dagen tonen:

- Jeg finder historien om fjernhealing for kedelig og dum, og som medlem af Siumut har jeg det skidt med det, sagde Jonathan Motzfeldt til KNRs radioavis.

 

Fyr den mand

Den grønlandske folkekirke tog også afstand fra healingen.

- Flere og flere præster har måttet tage imod medborgere, som har været i personlig krise efter at have konsulteret en healer, sagde domprovst Emma Balslev til KNR.

Mandag den 6. januar skærpede biskop Sofie Petersen i Kristelig Dagblad forlkekirkens holdning:

- Jeg er ligeglad med, hvad Jens Lyberth laver privat, men når han flytter healingen ind på offentlige kontorer, bør det få den konsekvens, at han mister sit job.

Den tidligere leder af det teologiske institut på det grønlandske universitet Ilisimatusarfik Eskil Dickmeiss mener, at TV-udsendelserne “Åndernes Magt” er en del af forklaringen på den stigende interesse i Grønland for den nyreligiøse bølge.

 

Syg af healing

- Folk søger i stigende grad alternative behandlere, sagde psykolog Lone Rasmussen fra Dronning Ingrids Hospital i Nuuk til KNR søndag den 5. januar.

- Det kan være med til at skabe problemer for lægernes behandling af de psykisk syge. Den alternative behandling kan gøre det vanskeligt for os at finde ud af, hvorfor patienten er blevet psykisk syg.

- Altså om besøget hos healeren har medvirket til at gøre patienten endnu mere syg.

 

Farlig protest

Medarbejderne i Grønlands Hjemmestyre, som blev udsat for fjernhealingen mellem jul og nytår, har også reageret voldsomt.

Fem faglige organisationer har i et åbent brev som er trykt på Sermitsiaqs debatsider, protesteret mod denne form for løsning af eventuelle samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen.

Og formanden for Grønlands personale- og udviklingscenter Pisortaq Gerhardt Petersen var målløs, da han første gang hørte om fjernhealingen.

- Pisortaq mener, at der er mange gode ledelsesværktøjer, som kan bruges, også i Grønland. Men healing hører ikke til disse ledelsesværktøjer.

Gerhardt Petersen siger til KNR, at Jens Lyberths fjernhealing har latterliggjort Grønland i udlandet.

 

Tekst 54 | Oversigten over kildetekster | Tekst 56

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk