Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

EF-modstand, tale af Moses Olsen

Det nyvalgte folketingsmedlem Moses Olsen gjorde 11. oktober 1972 Folketinget opmærksom på, at Grønland havde sagt nej til EF-medlemskab ved folkeafstemningen 2. oktober 1972.

 

[…]

Under markedsdebatten den 26. april i år bragte jeg spørgsmålet om separat afstemning i Grønland på bane. Jeg begrundede det med, at de faktiske forhold og forudsætninger, ud fra hvilke vi i Grønland skal tage stilling til EF, er ganske væsensforskellige fra de forudsætninger, man i Danmark skal stemme ud fra, når man ser bort fra de naturligvis gældende formelle, statsretlige forudsætninger, som vi har tilfælles med Danmark.

Regeringen ønskede dengang ikke at medvirke til sådanne arrangementer og fastholdt, at Grønland og Danmarks stemmer skulle udgøre en pulje.

[…]

Afstemningstallene i Grønland taler jo deres tydelige sprog om de grønlandske forudsætninger, og regeringen kan vel ikke mene, at de godt 70 % af de afgivne stemmer, der sagde nej skulle være blottet for enhver sans for realiteter. Til trods for et klart og utvetydigt nej ud fra grønlandske forudsætninger først og fremmest blev Grønland sparket ind i EF.

Men hvorfor sagde grønlænderne egentlig så klart nej til EF?

[…]

Jeg mener, at Grønland har sagt nej først og fremmest for at beskytte sine interesser, og fordi forhandlingsresultaterne er blevet utilstrækkelige med tiden, idet de var fremsat under andre omstændigheder end de herskende i dag.

Jeg mener også, Grønlands nej er interessant derved, at vi jo har mange års erfaringer som minoritetsgruppe, hvor vi i de seneste årtier har oplevet stærke samordningsbestræbelser mellem majoritetssamfundet og minoritetssamfundet. Jeg mener derfor, vi i høj grad var velkvalificerede til at tage stilling til EF, og jeg er uenig med de politikere, som har sagt, at oplysningen har været alt for mangelfuld. Ja, måske har vi i visse henseender været bedre kvalificeret end mange danskere hernede, hvor man jo hidtil ikke har haft mulighed for at erhverve sig samme erfaringer som minoritetsgruppe, som vi har gjort. Men nu har flertallet hernede jo besluttet sig til at høste sådanne erfaringer.

[…]

 

Tekst 35 | Oversigten over kildetekster | Tekst 37

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk