Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 6

PEW er et internationalt analyseinstitut, der undersøger holdningerne i den arabiske verden. I april 2011 undersøgte de, hvordan egypterne, efter at præsident Hosni Mubarak var trådt tilbage, så på situationen.

Læs den fulde rapport på www.pewresearch.org


Egypterne er glade for revolutionens ledere, religiøse partier og militæret. USA har ikke vundet nogen venner, og et flertal af egypterne ønsker fredsaftalen fra 1978 med Israel bragt til ophør.

25.4.2011

Egyptere i alle aldre, alle professioner og i alle dele af landet fortsætter med at fejre de dramatiske forandringer, som nationen har undergået. Et overvældende flertal er meget tilfredse med, at den tidligere præsident Hosni Mubarak er trådt tilbage. Næsten 2/3 er tilfredse med den måde, som tingene udvikler sig i Egypten, og de fleste er optimistiske hvad angår landets fremtid.

Militæret og dets lederskab nyder stor tilslutning. Egypterne er klart åbne overfor, at religiøst baserede partier skal deltage i den kommende regering, og de fleste har en positiv opfattelse af Det Muslimske Broderskab.
6. april bevægelsen anskues også positivt af de fleste egyptere.

USA optjener ikke nogen goodwill fra de politiske forandringer, der har fundet sted i Egypten. Israel klarer sig endnu dårligere: 54% af egypterne ønsker fredsaftalen annulleret mod kun 36%, der fortsat støtter den.

Dette er hovedpunkterne i en landsdækkende undersøgelse af Egypten udført af Pew Research Center's Global Attitudes Project. Analysen er baseret på personlige interviews med 1000 voksne egyptere i perioden mellem 24.3 og 7.4.2011.

 

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk