Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sayid Qutbs syn på jøderne

Sayid Qutb blev henrettet i fængslet af Nassers regime i 1966 og blev derved shahid. Forud for henrettelsen havde Qutb tilbragt mange år i fængslet, og her havde han skrevet bogen ”Milestones”, der i dag anses for at være den terroristiske islamismes væsentligst kampskrift.
Qutb var fra 1950, hvor han vendte hjem fra sit ophold i USA, et højt skattet medlem af MB, men MB brød med Qutb, da han hævdede, at det var religiøs pligt for muslimer at føre jihad mod muslimske herskere, der kun var muslimer af navn. 
 Bruddet var dog sandsynligvis taktisk bestemt, for Qutb og MB var alt overvejende enige. Det gjaldt også i spørgsmålet om Israel og jødedommen, som begge vurderede som værende islams fjende nr. et siden Profetens dage. Både MB og Qutb var overbeviste om, at skriftet Zions Vises Protokoller var et autentisk jødisk skrift, hvis offentliggørelse havde afsløret den jødiske plan om at erobre verden.

Taget på adressen: http://gemsofislamism.tripod.com/milestones_qutb.html#answer_religion

I bogen “Our battle with the Jews” skriverQutb således om jøderne. 

I begyndelsen bekæmpede fjenderne af det muslimske samfund dem ikke med våben, men prøvede at bekæmpe samfundets tro gennem intriger, idet de udspredte uklarheder og skabte mistanker. Og de gør det selv samme i dag. De har lagt hemmelige planer mod dette samfund, og det fortsætter de med at gøre. I hundredvis og tusindvis har de infiltreret den muslimske verden, og det gør de fortsat tilhyllede som orientalister. Det er disse orientalisters elever, der i dag besidder stillingerne indenfor det intellektuelle liv i de såkaldt muslimske stater. Deres målsætning er klart formuleret i Zions Vises Protokoller. Jøderne er bag materialisme, sodomi, familiens ødelæggelse og samfundets opløsning. Deres ledere er Marx, Freud, Durkheim og jøden Jean-Paul Sartre.

 

Teksten er oversat fra engelsk af S. Lindhardt.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk