Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Banna om pligten til jihad

I denne tekst forfattet af Hasan al-Banna, forholder han sig til væbnet jihad, der efter hans opfattelse i en lang række situationer er religiøs pligt for muslimer. ”Islam er bog OG sværd”.  Teksten viser, hvordan Banna som en muslimsk retslærd gennem fiqhprocessen når frem til, hvad der iflg Allah er religiøs pligt for muslimer vedrørende jihad.
Teksten er derudover interessant, fordi den sætter spørgsmålstegn ved MBs gentagne påstand om, at martyren Hasan al-Banna var en udelukkende religiøs leder, der var imod væbnet jihad.

Taget på adressen: http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/jihad/#all_muslims

 

Forord

I Allahs navn, den mest medfølende og den mest nådige. Lovprisning til Allah, og måtte hans fred og velsignelse komme til Muhammed og hans hus og alle de, der følger ham.

Den muslimske verden står i dag ansigt til ansigt med tyranni og uretfærdighed. Og i sandhed så er undertrykkelse og vanskelige tider ikke bare begrænset til den muslimske verden, men mange også ikke-muslimske stater er underkastet undertrykkelse fra verdens ledende militære og økonomiske magter.  Enhver der kender til medfølelse kan kun blive bedrøvet og stødt af den smerte og den lidelse, som mange lever med. Islam har tilladt jihad som et middel til at forhindre undertrykkelse, men det har muslimerne igennem alt for lang tid glemt.

Selvom jihad måske kun udgør en del af ummas løsning, så er det en ekstremt vigtig del. Jihad er, at vi giver os selv som et offer for Allahs sag. I sandhed, enhver, både man og kvinde, bør i overensstemmelse med islam berede sig til jihad, og enhver bør ivrigt og tålmodigt afvente den dag, da Allah vil kalde på dem, så de kan vise deres villighed til at ofre deres liv. Vi bør alle spørge os selv, om der findes en hurtigere vej til himlen? Det er på denne baggrund, at det efterfølgende er skrevet.


Vi kan stille både os selv og andre spørgsmålet, hvorfor vi forbliver i dette land, når der andre steder er så rigelige muligheder for belønning. Det er vores opfattelse, at nutidens problemer ikke kan løses ved anvendelse af en enkelt løsning, om det så er jihad, arbejdet for kalifatet, renselse af en selv osv. Nej, vores situation er i dag sådan at den kræver indsats på alle fronter. Enhver har en rolle at spille i nutidens store puslespil: de, der prøver at skabe en islamisk stat skal fortsætte med at gøre det, idet de af al magt fokuserer på dette projekt, de, der står overfor et tyranni fra nabohære, er nødt til at forsvare sig med deres liv, og de, der har muligheden for at bringe islam til resten af verden, skal gøre det.

Dette er en vigtig publikation af tre grunde:

  1. For det første beskæftiger den sig med et vigtigt emne – emnet jihad.
  2. For det andet er den vigtig, fordi den er skrevet af en af dette århundredes største mujahideen – imam Hasan al-Banna.
  3. For det tredje er den vigtig, fordi den beskæftiger sig med et emne, som umma synes at have misforstået eller glemt.

Imam Hasan al-Banna er grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab og en af pionererne indenfor den islamiske vækkelse. Det er en skam, at så mange er ubekendte med denne mand og hans bidrag til, hvad vi ser i dag. Det er den nuværende muslimske generations ret, at de skal have adgang til denne store reformators skriverier, og især når det kommer til dette vigtige emne.

Imamen, måtte Allah velsigne ham, viser os, at i sidste instans, og hvis Gud vil, så vil tiden bære vidnesbyrd om, at kun islam kan frelse menneskeheden fra sig selv. Og jihad på både det individuelle og det internationale plan vil være del af denne forandringsproces.

Imamen selv blev myrdet i 1949, da han var 43 år gammel. Det er et vidnesbyrd om hans karakter, at Allah skænkede succes til den forkyndelse, som han udførte til hans tid var omme. Måtte Allah acceptere vore bestræbelser, og måtte Allah på samme måde modtage og besvare vores forkyndelse.

Dr A. M. A. Fahmy

International Islamic Forum

 

Teksten er oversat fra engelsk af S. Lindhardt.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk