Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

FIOE’s charter fra 2008

FIOE påbegyndte i 2000 udarbejdelsen af Europæiske Muslimers Charter, og i 2008 kunne de endelig præsentere en tekst. Det virker som om FIOE har skævet til den tyske tekst udarbejdet af ZMD i 2002.

Taget på adressen:

http://www.euro-muslim.com/En_u_Projects_Details.aspx?News_ID=323

De europæiske muslimers charter

Introduktion til Chartret:

På trods af deres forskellighed deler de europæiske muslimer fælles værdier og principper. For at kunne meddele disse til det europæiske samfund, er de nødt til klart at udtrykke deres religiøse overbevisning og karakteren af deres nærvær i Europa. Dette charter vil definer nogle principper I overensstemmelse med den almindeligt anerkendte forståelse af islam i en europæisk kontekst for på den måde at skabe forudsætning for positiv interaktion.

 

Rationalet for et sådant charter omfatter:

  • Islams bidrag til det moderne Europa i lyset af traditionen for islams permanente nærvær i mange af de østeuropæiske stater. På samme måde har etableringen af muslimske samfund i Vesteuropa nu også gået fra at have haft karakter af midlertidige samfund til nu at være permanente. 
  • Den muslimske tilstedeværelse i Europa kræver et statsborgerskab baseret på retfærdighed, lige rettigheder med respekt for forskelligheder og anerkendelse af muslimerne som et europæisk religiøst samfund.
  • I takt med udvidelsen og udviklingen af EU, er der et større behov for samarbejde mellem de europæiske muslimer.
  • Behovet for at øge den gensidige forståelse, arbejde for samfundets fred og velstand, moderation og interkulturel dialog renset fra alle tilbøjeligheder til ekstremisme og udelukkelse.
  • Islams verdensomspændende betydning og dens åndelige, menneskelige og civilisatoriske potentiale stiller krav om en tilnærmelse til Vesten, og til Europa i særdeleshed, så man kan sikre fred og retfærdighed i verden.

 

Disse overvejelser har motiveret de europæiske muslimske organisationer til at formulere dette charter i håbet om kunne forøge muslimernes rolle til fordel for det europæiske samfund og hjælpe til at bygge bro til de muslimske samfund.

 

 

Chartrets artikler:

Sektion 1:

Om forståelsen af islam:
Denne er næsten identisk med det tyske ZMDs

 

Om statsborgerskab:
Denne er næsten identisk med det tyske ZMDs

 

Islams bidrag til Europa
Denne er næsten identisk med det tyske ZMDs

 

Islam’s Contribution to Europe:
Denne er næsten identisk med det tyske ZMDs

 

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt

 

Tekst 27 | Oversigten over kildetekster | Tekst 29

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk