Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det Islamiske Trossamfunds metodik

Metodik...

(a) Frivillige bidrag - den eneste måde at genvinde sit selvværd for ethvert muslimsk individ, som oplever marginaliseringen i det Vestlige samfund. Dette bidrag vil påskynde medlemmerne af det muslimske fællesskab til at vedligeholde og tjene deres institutioner, i modsat fald: "Hvad kommer nemt, går nemt".

(b) Racistiske barrierer - en af de væsentligste og mest destruktive forhindringer, som skal overvindes ved at påskynde broderskab i Samfundet.

(c) Kvindernes rolle - Vi lægger stærkt vægt på at kvinderne kan være i en opmuntrende atmosfære hvor de kan tage initiativ og har en masse aktiviteter.

(d) Shura - Det Islamiske Trossamfund skal være en paraply for aktivister og bevidste muslimer. Dette vil skabe en sund atmosfære af tillid og respekt, husende positivt grundlag for studier og planlægning.

(e) Koordination - med enhver tillidsværdig person eller organisation som deler samme humanitære værdisæt stemmende overens med islamisk regelsæt.

(f) Konstant udvikling - støttende ethvert initiativ fra kreative individer til nye aktiviteter. Særligt for ambitiøse Muslimer, der er interesseret i fortsat udvikling.

(g) Økonomisk selvstændighed - grundlæggende kommer revenuet fra månedlige indbetalinger fra bidragsydere. Andre donationer som Zakat og Awkaf tages også imod. Midlerne allokeres i projekter til investering i opretholdelse af selvstændigheden.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk