Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Eksempler på European Council for Fatwa and Researchs fatwaer

Nedenfor bringes nogle eksemplerpå fatwaer udstedt af ECFR. Fatwaen er disponeret på den måde, at de retslærde først bringer det stillede spørgsmål, som de så bagefter giver det  autoriserede svar på.

 

Taget på addressen:

www.e-cfr.org/data/cat30072008113814.doc

 


Fatwa 1

Spørgsmål
Har vi lov til at opkræve zakat fra muslimer, der bor i disse lande, og så udbetale pengene til de trængende i form af en fast månedlig betaling i stedet for blot en udbetaling, der i løbet af kort tid vil være forsvundet?

 

Svar:
Ja, det er tilladt at opkræve zakat og så udbetale det opkrævede beløb i rater til de trængende.

 

 

Fatwa 2

Spørgsmål

Jeg er en muslim, der arbejder for McDonalds. Som alle ved, så sælger denne fastfood restaurant svinekød sammen med dens øvrige produkter. Det er umådeligt vanskeligt for mig at forlade dette job og finde et andet, især fordi jeg har en kone, der er højgravid. Forpligter islam mig til at forlade dette arbejde og finde et andet?

 

Svar:
Allah forbyder at man spiser svin ud fra klare og ubetvivlelige vers i den hellige Koran. Profetens sunna gør det ulovligt at sælge svinekød iflg en hadith fortalt af Jaber ibni Abdillah, der i Mekka hørte Guds profet sige: ”Allah og hans Sendebud forbød salget af alokohol, døde dyr, grise og dyr slagtet af vantro”. Det er derfor sådan, at dit arbejde, der inolverer salg af svinekød er forbudt. Derfor er det op til dig at forsøge at finde et andet arbejde. Hvis du ikke kan det, må du anmode bestyreren hos McDonald at fritage dig fra at sælge svinekødsprodukter, eller du kan måske koordinere med en anden medarbejder, så du kan arbejde med noget andet end at sælge gris. Men hvis dette viser sig uigennemførligt, så kan du fortsætte med arbejdet, hvis du ikke kan skaffe anden indkomst. Du skal imidlertid være på konsant udkig efter et andet arbejde, der ikke involverer dig med noget, der er haram.

 

Fatwa 3

Spørgsmål

Hvis en kvinde skulle ønske at få sit hår klippet, skal hun så ansøge sin mand om tilladelse?

 

Svar

Kvinder trimmer og ordner ofte deres hår. Her er der ikke tale om en ændring, og manden vil som oftest slet ikke opdage det. Kvinder gør som oftest dette, for at deres hår ikke skal blive for langt. Denne form for justering kræver som regel ikke mandens tilladelse. Der er imidlertid nogle ændringer af frsure, der fuldstændigt forandrer kvindens udseende, og som kan overraske manden, hvis han ikke har været konsulteret. Den slags ændringer kræver mandens og kvindens fælles samtykke, så at deres indbyrdes forhold ikke ødelægges ved den radikale forandring af kvindens udseende. (…)

 

Fatwa 4

Spørgsmål

Må en kvinde køre på cykel? Hvad med teenage piger, der kan miste deres mødom derved?

 

Svar

At køre på cykel eller anvende et hvilket som helst andet transportmiddel er tilladt i sig selv. De arabiske kvinder plejede at ride på kameler både på uvidenhedens tid [før islam/min note]og efter. Profeten Muhammed sagde: De bedste kvinder til at ride på kameler, var kvinderne fra Quraysh; de er de mest nådige overfor deres børn, og de mest omhyggelige med deres mands velstand.

Men en kvinde overholde de islamiske krav til manerer, når hun cykler, såsom at være passende islamisk klædt og undgå fysisk kontakt med mænd. Hvad angår muligheden for, at teenage piger kan springe deres mødom, så er det vigtigt at undersøge en sådan mulighed. Hvis det kun sjældent sker, så har islam besluttet, at en regel ikke kan baseres på undtagelsestilfælde.

Men hvis det imidlertid er sandsynligt, at kvinden vil miste sin mødom, hvis hun kører på cykel, og der ikke er nogen måde at undgå det på, så bør hun hindres i det, for at undgå at folk taler dårligt om hende, og for at hun ikke skal blive anklaget for noget, som hun ikke har gjort.

Men hvis det imidlertid er nødvendigt for pigen at køre på cykel for at kunne komme i skole eller hen til sig vigtige arbejde, så er det sådan, at nødvendigheden gør brud på forbud tilladte. Allah sagde i sura 2.173: Men hvis nogen bliver tvunget , uden at gøre det af lyst eller for at overtræde forbudet, da begår han ingen synd. Gud er tilgivende og barmhjertig.

 

 

Fatwa 5

Spørgsmål

Er det tilladt for en muslim at deltage i lokalvalg i et europæisk land, eller at stemme for et ikke-muslimsk parti, der måske ikke varetager muslimernes interesser?

 

Svar

Dette spørgsmål skal afgøres af de islamiske organisationer. Hvis de vurderer, at muslimernes interesse kun kan varetages ved at deltage, så er det tilladt på betingelse af, at det ikke involverer, at muslimerne taber mere end de vinder. 

 

Fatwa 6

Spørgsmål:
Jeg vil gerne stille et spørgsmål vedrørende beslutningen om, at kvinder kan udføre martyroperationer. Operationen kan jo stille krav om, at de rejser uledsaget og at de overtræder reglerne for påklædning ved at aftage deres hijab. Jeg vil være glad, hvis det er Dr. Qaradawi, der besvarer dette meget vigtige spørgsmål.

 

Svar
Martyriet er den fornemmeste form for jihad i kampen for Allah. En martyr operation udføres af en person, som ofrer sig selv, idet han vurderer, at hans liv er mindre værd end kampen for Allah, i kampen for at genvinde landet og bevare værdigheden. En sådan rosværdig attitude henvises der til i følgende Koranvers: “Og blandt mennesker er der den, der ville sælge sin sjæl for at vinde Allahs velbehag. Og Allah er mild mod tjenerne.”(Koranen 2: 208)
[…]
Når Jihad bliver en individuel pligt, som når fjenden erobrer muslimsk territorium, så er kvinder berettiget til at deltage på lige fod med mænd. Jurister fastholdt, at når fjenden angriber et givet muslimsk område, så er det religiøs pligt for alle dets beboere at slås imod dem, i en sådan grad at en kvinde kan gå ud uden mandens tilladelse, en søn kan gå ud uden forældrenes tilladelse, en slave uden sin herres tilladelse og en ansat uden sin arbejdsgivers tilladelse. Dette er en sag, hvor man ikke skal vise lydighed mod nogen som helst, hvis det fører til ulydighed mod Allah, i overensstemmelse med en berømt muslimsk retsafgørelse.

På samme måde skal hensynet til samfundet gives prioritet frem for det personlige hensyn, på den måde at hvis der er en modsigelse mellem en privat rettighed og en offentlig, så må sidstnævnte tildeles første prioritet, for den vedrører hele ummas velbefindende. Hvis man tager alt dette i betragtning, så mener jeg, at en kvinde kan deltage i denne form for jihad i overensstemmelse med hendes egne midler og betingelser. Dertil kommer, at de, der organiserer disse martyroperationer, kan drage fordel af, at mange vil tro kvinder i situationer, hvor de ikke ville tro mænd.

Hvad angår argumentet, at denne operation kan involvere, at kvinden rejser uledsaget fra et sted til et andet, vil jeg erindre om, at vi tillader at kvinder rejser på Hajj sammen med andre troværdige kvinder og uden at være ledsaget af en mand, hvis bare vejen er sikret og betryggende. Rejser nu om dage foregår ikke gennem ørkner og vildnis; kvinder kan i stedet rejse trygt med tog eller fly.

Hvad angår hijab, så kan en kvinde tage en hat eller noget andet på for at tildække sit hår. Og hvis det er nødvendigt, så kan hun tage sin hijab af for at kunne gennemføre operationen, for hun har valgt at dø for Allahs sag og ikke at fjerne hijab med henblik på at vise sin skønhed eller afdække sit hår. I den situation kan jeg ikke se noget problem i, at hun aftager sin hijab.

Konkluderende vil jeg sige, at jeg synes, at de palæstinensiske kvinder har ret til at deltage og spille deres egen rolle i jihad og kampen for martyriet.

 

Fatwa 7

Spørgsmål:
Vil De være venlig at fortælle mig, hvad der er af afgørelser om homoseksualitet: sodomi og lesbianisme. Og hvis det er haram (forbudt), hvad er så straffen for overtrædelse indenfor islam?

 

Svar
Vi må gore os klart, at islam i og med den har sat grænser for den seksuelle drift har forbudt ikke kun ulovlige seksuelle relationer og alt, hvad der fører til dem, men også den seksuelle afvigelse kendt som homoseksualitet. Denne perverterede handling er en afvisning af naturens orden, en korruption af den menneskelige seksualitet og en forbrydelse mod kvinders rettigheder. Det samme gælder vice versa i sagen om lesbianisme.

Udbredelsen af denne sygelige praksis i et samfund nedbryder dets naturlige livsmønster og gør dem, der praktiserer det, til slaver af deres lyst, idet den berøver dem en sømmelig smag, en sømmelig moral og en sømmelig måde at leve på. Historien om profeten Lut [Lot], måtte Guds fred være med ham, som berettet i Koranen, burde være alt nok for os. Profeten Lots tilhængere havde vænnet sig til denne skamløse unatur, idet de forlod det naturlige, rene forhold til kvinder til fordel for efterstræbelsen af denne unaturlige, modbydelige og ulovlige praksis. Det er forklaringen på, at profeten Lut, måtte Guds fred være med ham, sagde således: ”Går I af alle folk til mænd (i stedet for til jeres kvinder)? Og lader jeres hustruer, som jeres Herre har skabt for jer, alene? Ja, sandelig, I er et folk som overskrider (naturens og sømmelighedens) grænser.” (Koranen 26: 166 og 167).

[…]

Muslimske jurister har haft forskellige opfattelser af straffen for denne afskyelige praksis. Skulle det være samme straf som for utugt, eller skulle både den aktive og passive dømmes til døden? Selv om en sådan staf kan forekomme grusom, så har den været foreslået for at opretholde det islamiske samfunds renhed og rense det for perverterede elementer. 

 

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk