Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

European Council for Fatwa and Researchs generelle regler for muslimer bosat i Europa

Rådet bringer ved siden af sine fatwa afgørelser også generelle vejledninger for muslimer bosat i Europa. Her kan nævnes:

 

  • Muslimer skal bevare deres islamiske identitet og karakter ved at adlyde Guds love i form af, hvad Den Almægtige har foreskrevet og forbudt i alle spørgsmål om tilbedelse, handlemåde, mad og drikke og sociale relationer.
  • Rådet opfordrer den muslimske umma i Europa til ved enhver lejlighed energisk at arbejde på at sikre islams anerkendelse. Muslimer opfordres også bruge deres ret til at arrangere sig i overensstemmelse med deres tro. Og netop af ddeisse grunde opfordrer Rådet muslimer i Vesten til at danne deres egne domstole til at træffe afgørelser i deres personlige forhold og hvad angår islam. Men skyldig respekt skal dog også udvises overfor det europæiske værtslands love og bestemmelser.
  • Muslimer opfordres til at gøre det yderste for at opdrage deres børn i et islamisk miljø ved at oprette islamiske skoler, uddannelses og sportscentre, hvor de unge mennesker kan mødes, og hvor deres unikke og uafhængige karakter kan opretholdes og styrkes.

 

Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk