Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det Muslimske Broderskab i Syrien – en eksilbevægelse

Da Hafez al-Assad i 1982 angreb det syriske muslimske broderskab i byen Hama, skete det med en brutalitet, der savner sidestykke. Byen blev lagt fuldstændigt øde, Det Muslimske Broderskab blev forbudt. Medlemskab udløste automatisk dødsstraf.
De brødre, der ikke blev dræbt eller henrettet, gik i eksil i de omgivende arabiske lande. Iflg de eksilerede brødre gentager Bashar al-Assad nu faderens ugerninger i forbindelse med den folkelige opstand mod det alawitiske regime her i 2011-2012. På Broderskabets netavis gør lederen for de eksilerede syriske brødre her rede for sin opfattelse af situationen.

Taget på addressen:

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29620

31.1.2012

 

Det Syriske Muslimske Broderskab: Assads forbrydelser overtrumfer nazisternes massakrer.

Det Muslimske Broderskab i Syrien beskriver folkedrabet i Syrien som liggende ud over de bevidnede massakrer udført af zionisterne, nazisterne og fascisterne. Den hensynsløse aggression må fordømmes, og alle der forbliver tavse er medansvarlige for de forbrydelser, der udøves mod det uskyldige syriske folk, sagde Det syriske Muslimske Broderskabs leder.

I en pressemeddelelse fastslog talsmanden for det syriske muslimske broderskab, Zoheir Salem følgende: ”Ifølge Bashar al-Assads tale skal Syriens sikkerhedsproblem først løses (idet han samtidig truede oppositionen med, at den vil blive knust med en jernnæve). Ethvert forsøg på at nærme sig styret ved at rapportere fra eller overvåge situationen i Syrien må derfor siges at være meningsløst.”

Han fastslog: ”Det modige syriske folk er ukueligt og vil fortsætte indtil deres krav om frihed og et civilt styre er opnået. Folket kræver, at deres nation er baseret på social retfærdighed, lighed og broderskab og deres beslutsomhed vil aldrig ophøre. Deres vilje vil ikke blive brudt en gang til.”

Ifølge Det Muslimske Broderskab i Syrien er enhver nation, ethvert parti, enhver organisation, institution eller individ, som afstår fra at fordømme aggressionen, medskyldige i forbrydelser mod menneskeheden. Den syriske krise fremkaldt af al-Assad og hans korrupte regime er nået til et kritisk punkt, og det hæslige folkedrab mod befolkningen stiller kravet om en øjeblikkelig intervention; det er en moralsk forpligtelse for alle. Det er nu en humanitær krise, ikke en politisk krise.

Zoheir Salems meddelelse holder hele det syriske regime ansvarligt, idet det understreges, at alle og enhver involveret i disse kriminelle handlinger skal holdes ansvarlige for deres handlinger og efterdønningerne efter dette her, som vil påvirke Syriens fremtid.

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk