Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag fra forfatningen for Republikken Litauen af 25. oktober 1992

Artikel 1

Den litauiske stat er en selvstændig demokratisk republik.

 

Artikel 2

Nationen udgør basis for den litauiske stat. Den højeste myndighed tilhører nationen. (…)

 

Artikel 4

Nationen udøver sin højeste myndighed direkte eller gennem demokratisk valgte repræsentanter.

 

Artikel 5

Seimas, republikkens præsident, regering og domstole udøver statens myndighed.

 

Artikel 10

(…) Statens grænser kan kun ændres ved internationale aftaler med Republikken Litauen, når denne aftale er ratificeret med 4/5 flertal blandt medlemmerne af Seimas. (…)

 

Artikel 14

Statssproget er litauisk. (…)

 

Artikel 55

Seimas består af repræsentanter for nationen – 141 medlemmer af Seimas, som er valgt for fire år ved almindelig, lige og direkte valgret og ved hemmelig afstemning. (…)

 

Artikel 77

Republikkens præsident er statsoverhoved. Han repræsenterer den litauiske stat(…)

 

Artikel 84

Republikkens præsident:

1) afgør hovedlinjerne i udenrigspolitikken og fører udenrigspolitikken sammen med regeringen (…)

4) udnævner med Seimas' godkendelse statsministeren og giver denne til opgave at danne regering, som præsidenten godkender (…)

9) udnævner og afskediger ministre efter indstilling fra statsministeren

 

Tillæg til grundloven:

Vedrørende Republikken Litauens ikke-deltagelse i postsovjetiske østlige unioner (…) beslutter Republikken Litauens Øverste Sovjet:

1. at skabe gensidigt givende relationer med enhver stat, der har været en del af det tidligere USSR, men aldrig, ikke i nogen form, at deltage i nye politiske, militære, økonomiske og andre unioner eller former for statssamfund baseret på det tidligere USSR.

 

Tekst 24 | Oversigten over kildetekster | Tekst 26

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk