Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag fra grundloven for Litauiske SSR af 20. april 1978

Artikel 1

Al magt i Litauiske SSR tilhører folket. Befolkningen udøver statens magt gennem Sovjetter af folkets deputerede, som udgør den politiske basis i Litauiske SSR. Alle andre statslige organer er kontrolleret af og ansvarlige over for de folkedeputeredes sovjetter.

 

Artikel 6

Sovjetunionens Kommunistiske Parti er den ledende og styrende magt i det sovjetiske samfund, kernen [i samfundet], det politiske system samt statslige og samfundsmæssige organisationer. SUKP er til for folket og tjener folket. Bevæbnet med marxismens og leninismens lærdomme udstikker det kommunistiske parti samfundets generelle udvikling, den politiske linje i USSR's indenrigs- og udenrigspolitik, leder sovjetfolkets store og skabende aktiviteter, giver planlagt og moralsk baseret karakter til dets kamp for kommunismens sejr. Alle partiorganisationer handler i henhold til USSR's grundlov. (…)

 

Artikel 10

Basis for det økonomiske system i Litauiske SSR er socialistisk ejerskab af produktionsmidlerne, som består af statsligt og kolkhos-kooperativt ejerskab.

 

Artikel 13

Basis for privatejendom for litauiske borgere består af arbejdsindtægt. Husholdningsartikler (…) beboelseshuse og opsparing kan være privat ejendom. Borgernes privatejede ejendom må ikke være en kilde til arbejdsfri indkomst eller anvendes på en måde, som kan skade samfundets interesser.

 

Artikel 61

Militærtjeneste i USSR's væbnede styrker er en pligt og en ære for enhver borger i Litauiske SSR.

 

Artikel 69

Litauiske SSR reserverer sig retten til at ophøre med at være medlem af USSR.

 

Artikel 70

USSR's love er obligatoriske på Litauiske SSR's territorium.

 

Artikel 145

Litauiske SSR's statsbudget er en integreret del af USSR's samlede statsbudget.

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk