Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Dissidenter

Litteraten og dissidenten Tomas Venclova beder Litauens Kommunistiske Partis Centralkomité om tilladelse til udvandring, 11. maj 1975.

 

Den kommunistiske ideologi ligger mig fjernt, og er, så vidt jeg kan forstå, fejlagtig for størstedelens vedkommende. Dens absolutte dominans har påført vort land mange ulykker. Oplysningsbegrænsning og undertrykkelse af anderledes tænkende tvinger samfundet ud i stagnation og landet ud i underudvikling. Dette er ikke blot skadeligt for kulturen… (…)

Alle almindelige og offentlige muligheder for litterære, videnskabelige og kulturelle aktiviteter er udelukket for mig. Enhver humanist og ikke blot en humanist i Sovjetunionen skal hele tiden bevise sin trofasthed over for den herskende ideologi for at kunne arbejde. (...)

Desværre kan jeg ikke skrive "til skrivebordsskuffen". Jeg vil have kontakt med publikum og vil under alle omstændigheder fortsætte med at søge denne.(…) Mine muligheder for kulturel beskæftigelse bliver ringere år for år, og min tilværelse i dette land bliver meningsløs og tvivlsom. (…)

Jeg beder derfor, i henhold til menneskerettighedserklæringen og gældende lov, om tilladelse til sammen med min hustru at bosætte mig i udlandet.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk