Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nationalrådet etablerer en provisorisk regering

Nationalrådet etablerer en regering med Karlis Ulmanis i spidsen. Denne erklæring fra 18. november 1918 betragtes som grundlaget for den lettiske stat og dagen fejres som Letlands uafhængighedsdag.

 

1. Forenet inden for sine etnografiske grænser (Kurland, Livland og Latgale) er Letland en selvstyrende, uafhængig, demokratisk republik, hvis forfatning og relationer til fremmede stater i nærmeste fremtid specifikt skal defineres af en grundlovgivende forsamling, der træder sammen på baggrund af direkte, lige, hemmelige og proportionale valg foretaget af begge køn.

2. Det Lettiske Nationalråd har etableret en provisorisk regering for Letland som den højeste udøvende magt i Letland.

Det lettiske Nationalråd beder Letlands borgere om at opretholde ro og orden og om af al magt at yde den provisoriske regering assistance i dens svære og ansvarsfulde opgave.

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk