Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nationalrådet anerkendes de facto af Storbritannien

Det Lettiske Nationalråd, den senere Ulmanis-regerings parlament, anerkendes de facto af Storbritannien som repræsentant for det lettiske folk. Brev af 11. november 1918 fra Storbritanniens udenrigsminister Lord Balfour til repræsentanten i London for Det Lettiske Nationalråd, Zigfrids Meierovics.

 

Min herre,

Jeg har med tak æren af at anerkende Deres brev af 30. forrige måned, hvormed De vedlægger en kopi af Deres appel til Storbritannien og De Allierede om beskyttelse for Letland.

Jeg er glad for at kunne bruge denne lejlighed til at gentage den forsikring, som jeg gav Dem ved Deres seneste besøg. Hans Majestæts Regering ser med største sympati på det lettiske folk og dets ønske om frigørelse fra det tyske åg. Regeringen er glad for at kunne bekræfte sin intention om at yde foreløbig anerkendelse af Det Lettiske Nationalråd som en de facto uafhængig enhed frem til et sådant tidspunkt, hvor en fredskonference kan lægge grunden for en ny æra af frihed og lykke for Deres folk.

I mellemtiden vil Hans Majestæts Regering med glæde modtage Dem som den uformelle diplomatiske repræsentant for den provisoriske lettiske regering.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk