Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag af fredstraktat mellem Rusland og Tyskland. Østrig-Ungarn, Bulgarien og Tyrkiet

Traktaten underskrevet i Brest-Litovsk den 3. marts 1918

 

Artikel 3

Territorierne vest for den linje, som parterne er blevet enige om, som tidligere hørte under Rusland, skal ikke længere være underlagt russisk suverænitet; linjen som  man er blevet enig om kan følges på det kort, som medfølger som en grundlæggende del af denne aftale (Tillæg 1). Den nøjagtige fastlæggelse af denne linje vil blive foretaget af en russisk-tysk kommission.

Rusland skal ikke have nogle forpligtelser overhovedet som følge af, at disse territorier engang har tilhørt Rusland

Rusland afstår fra enhver form for indblanding i disse territoriers indre anliggender. Tyskland og Østrig-Ungarn efter aftale med deres befolkninger fastlægge disse territoriers fremtidige status (…)

 

Artikel 6

(…) Russiske tropper og Den Røde Hær vil på samme måde ufortøvet fortrække fra Estland og Livland. Estland østgrænse løber, generelt, langs Narva-floden; Livlands østgrænser krydser Peipus- og Pskov-søerne til sidstnævntes sydvestlige hjørne og derefter krydsen den Luban-søen i retning mod Livenhof ved Daugava. Estland og Livland vil blive besat af en tysk politistyrke, indtil sikkerhed er etableret af relevante nationale institutioner og indtil den offentlige orden er sikret. Rusland frigiver med det samme alle deporterede eller arresterede indbyggere fra Estland eller Livland og sikrer hjemsendelsen af alle estlændere eller livlændere.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk