Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

På vej mod selvstændighed

Erklæring fra Lettiske SSR's Øverste Sovjet "Om fornyelsen af Republikken Letlands uafhængighed" af 4. maj 1990

 

Den uafhængige lettiske stat, der er grundlagt den 18. november 1918, blev internationalt anerkendt i 1920, og blev medlem af Folkenes Forbund i 1921. Den lettiske nations ret til selvbestemmelse blev implementeret i april 1920, hvor Letlands folk gav deres mandat til en grundlovgivende forsamling, der blev valgt ved almindelige, lige samt direkte og proportionelle valg. I februar 1922 vedtog forsamlingen Letlands forfatning, som stadig er gældende de jure. Ultimatummet af 16. juni 1940 fra USSR's stalinistiske regering til Letlands regering, hvor den lettiske regering blev krævet afskediget, og den følgende militære aggression udgør forbrydelser mod folkeretten, som medførte besættelsen af Letland og opløsningen af dets selvstændighed. Letlands nye regering var skabt af USSR. Ifølge folkeretten repræsenterede denne regering ikke den højeste magt i republikken Letland, fordi den repræsenterede USSR's interesser i stedet for Letlands (…)

Lettiske SSR's Øverste Sovjet beslutter:

1. At anerkende de grundlæggende i folkeretten som havende mere gyldighed end national lovgivning og at betragte traktaten af 23. august 1939 mellem Tyskland og USSR samt den efterfølgende opløsning af Republikkens Letlands suverænitet den 17. juni 1940 for ulovlig.

2. At erklære Saeimaens beslutning af 21. juli 1940 "Om Republikkens Letlands tilslutning til USSR" for ulovlig fra dens ikrafttræden.

3. At genetablere gyldigheden for Republikken Letlands forfatning som vedtaget af den grundlovgivende forsamling den 15. februar 1922 på hele Republikken Letlands territorium. Den lettiske stats officielle navn er Republikken Letland, forkortet Letland

4. At indtil vedtagelsen af en revideret forfatning at suspendere Republikken Letlands forfatning, bortset fra artikler om det konstitutionelle og juridiske grundlag for den lettiske stat, som ifølge artikel 77 i forfatningen kun kan ændres ved folkeafstemning (…).

5. At fastsætte en overgangsperiode for genetablering af de facto-uafhængighed for Republikken Letland, som vil blive afsluttet med sammenkaldelsen af Letlands Saeima (…)

9. At udvikle relationerne mellem Letland og USSR i overensstemmelse med fredstraktaten mellem Letland og Rusland af 11. august 1920, der stadig er i kræft, og som anerkender Letlands uafhængighed for evigt. At nedsætte et regeringsudvalg til at føre forhandlingerne med USSR.

Dette træder i kraft fra det øjeblik, det er vedtaget.

 

Tekst 44 | Oversigten over kildetekster | Tekst 46

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk