Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Russificering i sovjettiden

Uddrag fra beretning fra Augusts Voss, førstesekretær for Letlands Kommunistiske Parti, ved konferencen "Udvikling af nationale relationer under den udviklede socialismes betingelser", 29.-30. juni 1982.

 

I vores republik er flertallet af arbejdskollektiver multinationale kollektiver. Udbuddet af folkeskoler, erhvervsskoler og højere læreanstalter er, som regel, multinationalt. Millioner af mennesker skifter opholdssted hvert år og de krydser ofte unionsrepublikkers og autonome republikkers grænser. Og overalt lader det til at være et fælles problem for alle – problemet vedrørende menneskelige kontakter. Men under betingelserne i vores multinationale land, hjælper kendskabet til russisk helt sikkert til at udbrede disse kontakter (…).

Overalt stræber mennesker meget efter at beherske det russiske sprog, og denne stræben manifesterer sig bredere og bredere. Derfor skal partiorganisationerne og sovjetorganerne konstant sørge for, at de betingelser er stede for at tilfredsstille det ønske, som i vort land skyldes den objektive logik i opbygningen af kommunismen (…)

 

Tekst 41 | Oversigten over kildetekster | Tekst 43

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk