Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Store områder af Letland afspærres

Beslutning fra Lettiske SSR's ministerråd af 15. juni 1963, der godkender oprettelsen af en grænsezone, der dækkede de lettiske kystområder, som udgjorde Sovjetunionens grænse mod vest. Beslutningen var mærket hemmelig.

Sovjetiske statsborgere blev, når de fyldte 16, udstyret med et såkaldt indenrigspas, hvor bl.a. deres nationalitet og bopæl var registreret. Passet skulle fx fremvises, hvis man ville ind i grænsezonen. Man kunne uden videre passere, hvis man havde bopæl i zonen, elles skulle man søge myndighederne om tilladelse.

 

I overensstemmelse med USSR's ministerråds resolution nr. 847-349 beslutter Lettiske SSR's ministerråd:

1. Af hensyn til forsvaret af statsgrænsen erklæres kystlinjen langs med Riga-bugten og Østersøen for grænseområde (…)

 

6. Personer, der ikke har fast bopæl i disse områder, har ikke lov til at opholde sig i grænseområdet uden militsens tilladelse (…).

 

Tekst 39 | Oversigten over kildetekster | Tekst 41

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk