Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Massedeportation 1949

Lettiske SSR's Folkekommissærers Råds beslutning af 17. marts 1949 om deportation af 10.000 kulakfamilier. Kulak er et russisk ord, som betyder knytnæve, men i den kommunistiske propaganda blev det brugt om såkaldte storbønder. Den konkrete familie, der blev stemplet som kulak, behøvede ikke nødvendigvis at have haft meget jord. Det var tilstrækkeligt at have haft ansat hjælp, være politisk "upålidelig" for de kommunistiske myndigheder eller på en eller anden måde at have pådraget sig systemets vrede. Beslutningen var mærket strengt fortroligt.

 

I overensstemmelse med USSR's Folkekommissærers Råds beslutning nr. 390-138-ss af 29. januar 1949, beslutter Lettiske SSR's Folkekommissærers Råd:

1. At deportere 10.000 kulakfamilier fra Lettiske SSR til fjerntliggende steder i USSR.

2. At bekræfte listerne med de kulakfamilier, der skal deporteres, som er indleveret af sovjetternes eksekutivkomiteer.

3. At overlade det til Lettiske SSR's Ministerium for Statslig Sikkerhed at gennemføre deportationen.

 

Tekst 35 | Oversigten over kildetekster | Tekst 37

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk