Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjets sejr i Anden Verdenskrig

Takketelegram til Stalin fra formanden for Lettiske SSR's Øverste Sovjet, Augusts Kirhenšteins, formanden for Lettiske SSR's Folkekommissærers Råd, Vilis Lacis, samt fra Letlands Kommunistiske Partis førstesekretær Janis Kalnbarziaš for befrielsen af det lettiske folk. Maj 1945.

 

Legendariske helte, marskaller, generaler, admiraler, officerer, oversergenter, sergenter og soldater i Den Røde Hær og Flåde kronet med historiske sejre!

Det lettiske folk sender jer, stalinistiske mirakel-helte, flammende ord om brændende kærlighed og taknemlighed, ord om stolthed og beundring i disse uforglemmelige dage for Den Store Sejr over det fascistiske Tyskland!

Hele verden fulgte med tilbageholdt åndedrag jeres titaniske kamp mod de tyske fascistiske besættere. De sovjetiske republikker og regioner, der midlertidig var besat af fjenden, ventede på befrielsen fra jer, den socialistiske stats heroiske soldater, og også Europas nationer, bragt til trældom af den tyske fascisme, ventede på befrielsen. De ventede på jer og troede på jeres uforgængelige kraft, jeres hidtil usete heltemod, jeres militære dygtighed og jeres ubegrænsede tro på de helligesandheder som frihed, venskab mellem folkene og uafhængighed. Det lettiske folk ophørte ikke med at tro på jer og ventede jer som befriere.

I det lettiske folks fælles arv findes en sang, der priser den legendariske folkehelt Laaplašis, som legemliggør det lettiske folks århundredegamle kamp mod de tyske erobrere, der symboliseres af Den Sorte Ridder.

Og se – i vore er det lettiske folks håb blevet til virkelighed – Den Sorte Ridder drog sit sidste giftige åndedrag. Den mægtige Røde Hær, under ledelse af vores eminente militære leder kammerat Stalin, har slået de tyske erobrere for evigt.

I disse lykkelige dage er vort folks hjerter overfyldt med en endeløs følelse af taknemlighed over for jer, sovjetlandets helte, og over for vor eminente militære leder, alle tiders største strateg – Stalin. Navnet Stalin har altid betydet – Sejr for vort folk, som for alle andre sovjetiske folk.

Æret være de legendariske helte i Den Røde Hær, soldater – erobrere!

Æret være vort mægtige, uovervindelige sovjetiske supermagt, den stabile støtte for folkenes lykke og berømmelse!

Æret være Lenins-Stalins Parti, inspirationen og organisationen bag sejren!

Æret være lederen af de sovjetiske folk, den eminente militære leder, Sovjetunionens marskal, kammerat Stalin!

 

Tekst 34 | Oversigten over kildetekster | Tekst 36

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk