Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tyskernes forhold til letterne

Uddrag af rapport fra den tyske sikkerhedstjeneste SD om situationen i de besatte områder. 5. juni 1942.

 

Letland

I den seneste tid er de intellektuelle blevet mere modtagelige for antityske følelser. I øvrigt hører man på grund af propaganda udført blandt lettiske kvinder og piger meget ofte opfordringen til ikke at give sig i lag med tyskerne, men "at beholde nationens had i deres hjerter". Disse paroler spredes også i de lettiske frivilliges enheder. Rekrutteringen af frivillige er helt ophørt. Ingen forbedringer i de lettiske arbejderes indstilling kan spores. Indskrænkningen i fødevarerationerne blev modtaget meget ubehageligt (…). Holdningen påvirker især rekrutteringen af arbejdskraft til Riget, hvor man somme tider ikke kan efterleve princippet om frivillighed. Letter sammenligner altid deres arbejdsforpligtelse over for Riget med deportationerne af letter til Sibirien (…) for at svække den lettiske nation og forberede landet til germanisering.

 

Tekst 29 | Oversigten over kildetekster | Tekst 31

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk