Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Lettiske diplomater anerkender ikke sovjetiseringen af Letland

Pressemeddelelse af 6. august 1940 fra Letlands gesandt (: ambassadør) i Washington, Alfred Bilmanis.

 

Sovjetunionens Øverste Sovjet har den 6. august 1940 proklameret, at Republikken Letland er blevet indlemmet i Sovjetunionen. Letlands gesandt betragter denne handling som en skandaløs overtrædelse af folkerette, dens udførelse og moral, og han protesterer højtideligt med dette overgreb på Letlands integritet.

Selvom Sovjetunionen har forsøgt at give disse begivenheder et skær af legalitet, så vil et blik på den lettiske forfatning vise, at denne "legalitet" er intet andet end et florlet dække for den brutale magtbaserede udslettelse af et svagere lands selvstændighed. Paragraf 1 i den lettiske forfatning siger at

"1. Letland er en uafhængig demokratisk republik."

Forfatningens paragraf 76 og 77 siger endvidere, at

"76. Saeimaen kan ændre forfatningen i samlinger, hvor mindst to tredjedele af medlemmerne af Saeimaen deltager. Ændringerne skal vedtages i tre behandlinger med et flertal af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer."

"77. Hvis Saeimaen ændrer forfatningens paragraf et, to tre eller seks, så skal disse ændringer, for at de kan træde i kraft, forelægges en national folkeafstemning."

Det er velkendt, at der ikke var nogen folkeafstemning i Letland, og at også valget til Saeimaen var ulovligt, da kun et parti havde lov til at stille op. Endvidere kunne man hverken have gennemført folkeafstemning eller valg under tilstedeværelse af de enorme sovjetiske militære styrker, som holder Letland besat. Derfor har Sovjetunionens og det lettiske marionetparlaments handling ikke den ringeste forfatningsmæssige gyldighed.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk