Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

”Folkets Saeima” beder om tilladelse til at blive en del af Sovjetunionen

Uddrag af erklæring fra "Folkets Saeima" af 21. juli 1940.

 

Erklæring om Letlands tilslutning til Unionen af Socialistiske Sovjetiske Republikker:

 

Udgående fra det lettiske folks udtrykte og enstemmige vilje, beslutter Saeimaen:

At bede Unionens af Sovjetiske Socialistiske Republikkers Øverste Sovjet om at modtage Den Lettiske Sovjetiske Socialistiske Republik i Sovjetunionen på samme vilkår som den Ukrainske Sovjetiske Socialistiske Republik, den hviderussiske og andre sovjetiske unionsrepublikker indgår i Unionen af Sovjetiske Socialistiske Republikker

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk