Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Letland bliver en sovjetrepublik

Uddrag fra en "erklæring om statsmagten" vedtaget af det sovjetiske marionetparlament Folkets Saeima den 21. juli 1940.

 

Idet den udtrykker hele det frie Letlands arbejdende folks vilje, erklærer Saeimaen højtideligt etableringen af Sovjetmagten på hele Letlands territorium.

Med Saiemaens vedtagelse af nærværende erklæring bliver Letland erklæret en Sovjetisk Socialistisk republik. Saeimaens beslutning træder i kraft med det samme. (…)

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk