Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjetiseringen af Letland

Uddrag af radiotale af Vilis Lacis, indenrigsminister i den sovjetvenlige regering under Augusts Kirhenšteins, 23 juni 1940.

 

Den vigtigste opgave for indenrigsministeren er fuldstændigt og afgørende at rydde statsmaskineriet for reaktionære elementer og folkefjender.

Fjender af Letland og af det lettiske folk spreder forskellige provokerende rygter, der prøver at underminere tilliden til den gensidige bistandsaftale, at skabe mistillid til den nye regering og til vores store ven, Sovjetunionen.

Indenrigsministeriet bekæmper og vil også i fremtiden på den mest afgørende måde og uden nåde bekæmpe provokatoriske aktiviteter fra slyngler af denne art, og der vil blive givet de hårdeste straffe for enhver overtrædelse af statsordenen. Vi håber på vort samfunds støtte, støtte fra offentlige organisationer, alle bevidste mennesker og alle vort lands sande patrioter.

Som Letlands indenrigsminister er jeg dybt overbevist om, og tror fuldt og fast på, at alle ærlige lettiske patrioter, alle progressive offentlige organisationer og alle ærlige mennesker i vort land samt regeringen, vil nå dette mål i den almindelige ro og orden, som er nødvendig for at vor nation kan udføre sit fredelige og givende arbejde.

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk