Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjetiske tropper i Letland

Uddrag fra den hemmelige tillægsprotokol til den gensidige bistandspagt af 5. oktober 1939 mellem USSR og Letland

 

Det fastslås at for at undgå at inddrage aftaleparterne i den krig, der for øjeblikket føres i Europa, skal USSR have ret til i så lang tid, som krigen måtte vare, at opretholde individuelle garnisoner af land- og lufttropper på det steder, som er udset til lufthavne eller baser (Afsnit III i pagten), og antallet af sådanne tropper skal ikke overstige 25.000 individer.

 

Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk