Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjetunionen får baser i Letland

Uddrag fra den gensidige bistandsaftale mellem Letland og USSR af 5. oktober 1939

 

Afsnit III

For at sikre selvstændigheden for Republikken Letland og øge sikkerheden for Sovjetunionen giver Republikken Letland hermed Sovjetunionen ret til at overtage kontrollen med flådebaserne i byerne Liepāja og Ventspils, såvel som flere lufthavne, på grundlag af lejeaftale for at aftalt leje. Basernes og lufthavnenes beliggenhed og deres grænser skal fastsættes ved gensidig aftale.

Med hensyn til Irbe-strædet (: farvandet mellem Kurlands nordkyst og den estiske ø Saaremaa) får Sovjetunionen hermed ret til at etablere et kystbatteri på kysten mellem Ventspils og Pitrags, hvor hvilket der gælder de samme betingelser som ovenfor nævnt.

For at kunne forsvare flådebaserne, lufthavnene og kystartilleribasen har Sovjetunionen ret til, for egen regning, at opstille et begrænset antal sovjetiske land- og lufttropper. Det maksimale antal sådanne tropper fastsættes ved en særlig aftale (se kilde 16).

 

Afsnit IV

Begge aftaleparter forpligter sig til ikke at afslutte nogen aftale eller at deltage i noget forbund, som er rettet mod nogen af aftaleparterne.

 

Afsnit V

Gennemførelsen af denne pagt skal ikke have nogen indflydelse på aftaleparternes suveræne rettigheder, herunder deres statsform, deres økonomiske og sociale system eller deres militære aktiviteter.

Baserne og lufthavnene (Afsnit III) skal forblive en del af Republikken Letlands territorium (…)

Denne pagt skal gælde i ti år. I det tilfælde et ingen af aftaleparterne senest et år før pagtens udløb beslutter sig for at afbryde pagten, skal aftalen automatisk gælde i yderligere ti år.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk