Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Økonomisk succes

Nyhedstelegram fra nyhedsbureauet Baltic News Service, 30. august 2001.

Fitch IBCA, Standard & Poors og Moody's er internationale kreditvurderingsinstitutter, der vurderer kreditværdigheden for stater, banker og større virksomheder. Deres vurderinger er afgørende for, hvad det koster et land eller en bank eller en virksomhed at låne penge i udlandet.

I teksten betyder "forpligtelse" gæld eller lån. Valutaforpligtelser er lån optaget i andre valutaer end estiske kroon (EEK). Langsigtede forpligtelser betyder lån, der løber over længere tid, mens kortsigtede forpligtelser er lån, hvis løbetid tælles i dage, uger eller måneder.

 

Fitch IBCA opgraderer Estlands kreditvurdering til A-.

Det internationale kreditvurderingsinstitut Fitch IBCA har opgraderet Estlands vurdering for langsigtede valutaforpligtelser til A-, kortsigtede valutaforpligtelser til F1 og langsigtede EEK-rating til A+.

"Opgraderingen af vores kreditvurdering underbygger Estlands seriøsitet over for vore forretningspartnere og bekræfter Estlands integration i det europæiske økonomiske rum," siger vicenationalbankdirektør Andres Sütt fra Estlands nationalbank Eesti Pank.

Eftersom Estlands kreditvurdering tidligere var BBB+, betyder den ny vurdering, at Estland for første gang [når det gælder den langsigtede gæld], er nået op i den gruppe af låntagere, som investorerne har mest tillid til, A-gruppen. Før opgraderingen var Estlands vurdering vedrørende kortsigtede udenlandske forpligtelser F2, og vedrørende langsigtede EEK-forpligtelser var den A.

Fitch IBCA understreger i sin offentliggørelse, at den estiske økonomi har gjort imponerende fremskridt i løbet af de sidste 12 måneder. I 200 voksede økonomien med 6,4% samtidig med, at eksporten steg markant. i År forventes den økonomiske vækst at ligge mellem 5 og 6%.

Ifølge er den estiske økonomis styrker en effektiv, mest udenlandsk ejet banksektor, store udenlandske investeringer, en konsekvent økonomisk politik og fremskridt i optagelsesforhandlingerne med EU.

Som udfordringer til Estland nævner Fitch økonomiens beskedne størrelse, den åbenhed og dermed afhængighed i forhold til udlandet, relativt høje betalingsbalance underskud., høj arbejdsløshed, regionale forskelle, miljøødelæggelser samt det problematiske forhold til Rusland. /…/

Af de andre overgangslande har Fitch vurderet Sloveniens [langsigtede] kreditværdighed højere A. Ungarns vurdering svarer til Estlands A-. Tjekkiet og Polens vurderinger ligger på BBB+ og Estlands baltiske naboer Letland og Litauen ligger på henholdsvis BBB og BBB-.

 

Tekst 31 | Oversigten over kildetekster 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk