Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Modstand i Estland, sommeren 1941

Flyveblad fra skovbrødre, 3. juli 1941. Bemærkning: Sidste linje, Mit fædreland, min lykke og glæde!, er titel og første linje i Estlands nationalsang.

 

Bolsjevikkernes blodmættede skrækregime lever sine sidste timer. Men også inden de forlader Estland, forsøger de at ødelægge så meget som muligt og slå så mange ihjel som muligt. Estere, gør modstand mod bolsjevikkernes magtpersoner, for hjælpen er nær. Hele Estlands landområde er afskåret fra Rusland, så kommunisterne har ingen mulighed for at undslippe deres velfortjente straf. Kom ud af jeres skjulesteder! Sæt jer i forbindelse med de nærmeste centre, hvor esterne har magten og tag jer af orden og velfærd, så de flygtende rester af russiske styrker hverken kan afbrænde eller plyndre!

Den sejrrige tyske hær har erobret Valga, Pärnu og Narva og bevæger sig hurtigt mod de centrale dele af landet.

Mange steder er magten allerede i esternes hænder, og de blå-sort-hvide flag (: Estlands nationalflag 1918-1940, men forbudt under sovjettiden) vajer.

Op, I estere! Kæmp for jeres fædres land!

Mit fædreland, min lykke og glæde!

                      Järvselja enhed

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk