Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sovjetiske tropper i Estland

Hemmelig tillægsaftale til den gensidige bistandsaftale mellem Estland og Sovjetunionen af 28. september 1939.

 

1. Der er etableret enighed om, at det af hensyn til interessen i at undgå og afværge ethvert forsøg på at inddrage de underskrivende parter i den krig, der for øjeblikket føres i Europa, har Sovjetunionen så længe krigen varer retten til at holde separate garnisoner af hær- og luftstyrker med et antal af op til 25.000 på de område, som er anvist til baser og lufthavne. Nærværende hemmelige aftale er et tillæg til den gensidige bistandsaftale indgået mellem Sovjetunionen og Estland den 28. september 1939.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk