Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sprogligt opgør med 'den uskyldige kolonialisme' (2015)

Jeannette Ehlers (født 1973) er billedkunstner med rødder i Danmark og Caribien. Hun har arbejdet med tematikker om Danmark som kolonimagt i flere af sine værker og udstillinger. Ehlers blev interviewet i forbindelse med udstillingen Because the Spirits. A Conversation, en udstilling, der sætter fokus på Danmarks koloniale fortid, blandt andet ved at lade H.C. Andersen ’tale’ med amerikanske rappere som Tupac om skuespillet Mulatten fra 1840. Ehlers mener, at historien om Danmarks koloniale fortid har været forvrænget og ’hvidvasket’, og at der har været undervist for lidt i emnet i de danske skoler. Hun hævder også, at det danske sprog ikke er fulgt med udviklingen i forhold til at kunne diskutere kolonihistorien med de begreber, der er udviklet i den postkoloniale teoridannelse i f.eks. den engelsktalende verden.

Uddraget nedenfor er fra et interview i Baggrund fra 25. oktober 10 2015

 

Et opgør med denne ’Danewashed’ indstilling kan skabe ny indsigt i, samt erkendelse af begreber som ’white privilege’, hvilket i bedste fald kan føre til brud med dehumaniseringen af mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Jeg benytter mig af disse engelske termer idét mange af de her begreber slet ikke er italesat eller integreret i dansk sammenhæng. Vi halter desværre langt bagud, hvad kolonial diskurs og forståelse angår.

 

Oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk