Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Ernst Mentze om David Hamilton Jackson (1965)

Ernst August Mentze (1896-1983) var journalist, redaktør på Berlingske Tidende og forfatter. Han skrev flere bøger om det danske kongehus samt kunstnerbiografier. I 1965 udkom hans bog om Dansk Vestindien. I følgende uddrag skriver han om David Hamilton Jackson og den vestindiske avis The Herald.

Uddrag fra Ernst Mentze: Danmarks sidste tropeland, St. Thomas, St. Croix og St. Jan øerne i det caraibiske hav som blev solgt til U.S.A 1916. Det Berlingske Trykkeri, 1965, side 20.

 

For St. Croix havde krigen [1. Verdenskrig, red] afgørende betydning, idet sukkerpriserne steg voldsomt, og da sukkermarkerne netop det år tegnede til at give rekordudbytte, synes alt at love lyst for den største af øerne. Planternes optimisme og forhåbninger blev dog snart slået ned ved de af negeragitatoren, den tidligere lærer på ’Peters Farm’, Hamilton Jackson fremkaldte uroligheder, som resulterede i en almindelig landarbejderstrejke. Hertil må føjes, at urolighederne i første række ikke var rettet mod Danmark, idet initiativet uden tvivl var udgået fra det danske socialdemokrati og støttedes af dette.

I Frederiksted på vestsiden af St. Croix startede man et særligt agitationsorgan ’The Herald’, der først og fremmest bragte hadefulde angreb på de danske embedsmænd, men samtidig berettede man om den for længst tilbagelagte slavetids grusomheder. Her var danskhaderen, skrædderen Cornelius Crowe, i første række blandt agitatorens mænd. Det var også skrædderen og enkelte andre negerførere, der fik samlet midler til at sende den veltalende Hamilton Jackson til Danmark, hvor han efter bedste evne søgte at gøre hvidt til sort, og hvor han åbenbart fik for lidt for store meninger om sig selv og de følger, hans besøg ville få for de vestindiske landarbejdere. »Guvernøren og hans embedsmænd ville ikke mere være i stand til at skade arbejdernes retfærdige sag«, skrev han i ’The Herald’.

  

Tekst 57 | Oversigten over kildetekster | Tekst 59

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk