Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sophie Petersen om årsagerne til afskaffelsen af slaveriet (1946)

Sophie Petersen (1885-1965) var cand.mag. i geografi og naturhistorie samt lektor og forfatter. Hun udgav adskillige værker, herunder lærebøger, og hun rejste en del, bl.a. til de gamle danske tropekolonier. Hendes hovedværk erDanmarks Gamle Tropekolonier fra 1946. Værket omhandler alle de danske kolonier. I samtiden blev Sophie Petersens værk modtaget med begejstring af både anmeldere og læsere, og er blevet citeret gentagne gange over årene, bl.a. i Johannes Brøndsteds Vore Gamle Tropekolonier fra 1952-1953, men også i nutiden. Som 'national fortælling' har Petersens værk været en grundsten i synet på de danske kolonier. Sophie Petersen skriver i kildeteksten her om årsagerne til afskaffelsen af slavehandelen.

Uddrag fra: Sophie Petersen: Danmarks Gamle Tropekolonier. H. Hagerups Forlag, 1946, side 314.

 

Efterhaanden rejste der sig i Danmark en stærkere og stærkere Modstand mod Slavehandelen, og 5. August 1781 nedsattes i København en Kommission, hvis drivende Kraft var Grev Ernst Schimmelmann, som efter Statskuppet 1784 var blevet Leder af Statens Finansvæsen. Han ejede selv store vestindiske Plantager og havde som før nævnt den dybeste Medfølelse med de ulykkelige Negerslaver og den største Afsky for Negerhandelen.

Stødet til Kampen mod Negerhandelen kom fra England, rejst først og fremmest af Filantropen William Wilberforce. Man var her klar over, at det vilde være Vanvid paa det daværende Tidspunkt at foreslaa selve Slaveriets Ophævelse, men man haabede ved Afskaffelsen af Slavehandelen at skabe Mulighed for, at der i Afrika kunde opstaa et stabilt Samfund af Negre, som i Berøring med Civilisation og Kristendom af sig selv vilde modnes til Friheden.

 

Tekst 47 | Oversigten over kildetekster | Tekst 49

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk