Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Paul Isert om et slavemarked på St. Croix (1787)

Paul Erdmann Isert (1756-1789) var en dansk (tyskfødt) kirurg og planter, som i flere år levede og arbejdede på Guldkysten i Dansk Guinea. I 1783 rejste han med slaveskibet Christiansborg fra Dansk Guinea til Dansk Vestindien. Hans breve fra rejsen 1783-1787 er bevarede, oprindeligt skrevet på tysk. Paul Isert er en af de stemmer, der i 1700-tallet forholdt sig kritisk til slavehandel og slaveri. Følgende er Ingeborg Raunkiærs oversættelse af brevene fra 1917. Kilden er fra Iserts »ellevte brev«, skrevet på St. Croix i 1787, og uddraget omhandler slavemarkedet ved slaveskibets ankomst til St. Croix.

Uddrag fra Ingeborg Raunkiær: Iserts breve fra Dansk Guinea 1783-87. G.E.C Gad, København, 1917, side 174-175. 

 

Nogle Dage efter vor Ankomst hertil [St. Croix] blev vore Negres Skæbne afgjort. Man havde bragt dem i Land, man pudsede dem op paa det bedste efter deres egen Skik, gav dem alle mulige Friheder, og trakterede dem med Lækkerier fra deres Hjemstavn, saa at de bildte sig ind, at de var kommen til et Paradis. Men Skinnet bedrager. Salgsdagen kom. Man stillede dem op i Række og Geled, men lod dem ikke vide af nogen Køber før det bestemte Minut. Man aabnede Døren. En Hær af Plantere styrtede ind og tilrev sig som rasende de Negre og Negerinder, de havde mærket sig i de foregående Dage, da de Sorte kun var stillede til Skue, og bragte dem hen til Sælgerne for at blive enige med dem om Prisen. Det hele gik for sig et saadant Raseri, at jeg selv var lige ved at blive bange. Hvorledes Negrene herved var til Mode, kan man let tænke sig. Før fire Timer var gaaet, var de fleste solgt.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk