Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Carl von Linnés klassificering af 'menneskeracer' (1758)

Oplysningstiden (ca. 1690-1800) var en periode med mange omvæltninger, både samfundsmæssige og idéhistoriske. Den svenske naturforsker Carl von Linné er bl.a. kendt for sit klassificeringsystem (taxonomi), og det var hans erklærede hensigt at bringe orden i alle naturobjekter. Et af hans mest kendte værker er Systema Naturae, som blev udgivet første gang i 1735, og som løbende blev revideret og genudgivet op gennem 1700- og 1800-tallet. Værket er et forsøg på at inddele og klassificere alle planter, mineraler og dyr ud fra kategorierne domæne, rige (f.eks. dyreriget), række, klasse, orden, familie, slægt og art. Også mennesket er blevet kategoriseret. To af kategoriernes påståede egenskaber er beskrevet nedenfor.

Uddrag fra Carl Linnaeus: Systema Naturae. 10. udgave 1758.

 

'Afer' eller afrikaner:

  • Sort hud
  • Sort, krøllet hår
  • En abeagtig næse og opsvulmede læber
  • Flegmatisk1, snu og skødesløs
  • Lader sig styre af autoriteter

'Europaeus' eller europæer:

  •  Hvid hud
  •  Blond hår
  •  Blå øjne
  •  Sangvinsk2, meget intelligent, en opdager
  •  Lader sig styre af religiøse skikke

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14 

 

1 Flegmatisk: Træg, doven.

2 Sangvinsk: Optimistisk, opfindsom.

 

 

[1]Flegmatisk: Træg, doven.

[2]Sangvinsk: Optimistisk, opfindsom.

[1]Flegmatisk: Træg, doven.

[2]Sangvinsk: Optimistisk, opfindsom.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk