Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Pressemeddelelse til Ritzaus bureau fra Udenrigs- ministeriet

Udenrigsministeriets meddelelse af 4. marts 1949 til Ritzaus Bureau om diskussioner om underskrivelsen af Atlantpagten.

 

Trykt i ’Dansk Sikkerhedspolitik’ 1945-66 Bd. II (UM, 1968), s. 105.

 

Udenrigsministeriet meddeler fredag:

 

Det udenrigspolitiske nævn har i dag holdt møde med Statsministeren, Udenrigsministeren og Forsvarsministeren til fortsat drøftelse af Danmarks stilling til Atlantpagten. Udenrigsministeren meddelte, at regeringen havde besluttet at instruere den danske ambassadør i Washington om at meddele den amerikanske regering, at den danske regering, efter at det har vist sig, at det for tiden ikke er muligt at gennemføre et skandinavisk forsvarsforbund, har overvejet Danmarks situation med hensyn til Atlantpagten, og at Udenrigsministeren en af de nærmeste dage rejser til Washington for ved direkte kontakt med den amerikanske regering at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for Danmarks endelige stillingtagen til pagten. 

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk