Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

CSCE-forhandlingerne II, 16. maj 1974

Dette er den anden af tre indberetninger (1974) fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), hvor Danmark kom til at spille en fremtrædende rolle. Som det fremgår af kildeteksterne, var det den såkaldte tredje kurv vedr. samarbejde på humanitære og andre områder, der var det centrale stridsemne.

Nedenstående kildetekst er dateret 16. maj 1974.            

Kilderne, som stammer fra Rigsarkivet, UM 5.B.55 d/1, er tilgængelig på www.koldkrigsudredningen.dk.

 

j.nr. 16. maj 1974

 

Nr. 191

 

CSCE fase 2.

Komité III

Delber 179 af 8.5.1974

 

1. Den i ovenciterede indberetning omtalte stilstand, der er indtruffet i kurv III, fortsætter. Vestlige lande har overfor Sovjetunionen og de andre østeuropæiske tilkendegivet, at en fortsættelse af den nuværende tingenes tilstand kan forsinke og i værste fald drage konferencens heldige afslutning i tvivl.

I de seneste dage har der været visse indikationer fra sovjetisk side af, at man er villig til at komme de vestlige i møde i enkelte centrale spørgsmål vedrørende menneskelige kontakter og information, men det er for tidligt at vurdere, hvorvidt der er tale om en skinmanøvre eller om virkelige koncessioner, der vil blive fulgt op og således har til formål at fremme arbejdet.

 

2. På møderne den 8. og 15. maj d.å. i komité III har man drøftet §2 i det finske præambelforslag, CSCE/II/C.3/102. Det er ikke lykkedes at nå til enighed om en tekst. Der er uenighed om den rækkefølge, hvori man skal opregne hovedområderne under kurv III. Fra vestlig side har man foreslået indføjet en passus om, at der bortses fra økonomisk, socialt og politisk system, skal være tale om et samarbejde til gensidig nytte. Vedlagte uformelle britiske papir indeholder de forskellige forslag i parentes.

 

3. Underhåndskontakterne vedrørende menneskelige kontakter og information fortsætter. Den aktuelle forhandlingssituation fremgår af vedlagte uformelle papirer. Den sovjetiske hovedforhandler i kurv II, ambassadør Dubinin, har på de seneste møder givet udtryk for forhandlingsvillighed med hensyn til centrale, men kontroversielle spørgsmål i de to papirer som f.eks. tilladelse til at medbringe personlige ejendele m.v. og adgangen til at abonnere på udenlandske aviser. Der er imidlertid endnu ikke opnået nogen endelig afklaring, men underhåndskontrakterne fortsætter.

 

Genpart af nærværende indberetning med bilag er samtidig hermed tilsendt NATO-repræsentationen i Bryssel til underretning.

 

S.G. Mellbin

 

Tekst 43 | Oversigten over kildetekster | Tekst 45

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk