Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Telegram fra State Depart- ment til den amerikanske ambassade i København, juli 1966

Hemmeligstemplet telegram fra Department of State til USA’s ambassade i København, dateret 25. juli 1966.

 

RG 59 CFPF Numeric Files 1964-66 DEF 7 DEN-US.

 

1) Erfaringer med håndtering af forskellige problemer som det rapporterede har vist, at al afvigelse eller forsøg på udvide den eksisterende US politik for at tilpasse den til lokale forhold medfører alvorlige komplikationer og gør som regel det lokale problem større. Det er den amerikanske regerings politik hverken at bekræfte eller benægte tilstedeværelse af atomvåben ombord på amerikanske krigsskibe. Dette er det eneste acceptable svar fra enhver amerikanske talsmand til spørgsmål angående atombevæbning eller lasten ombord på amerikanske flådefartøjer, og alle forsøg fra pressens side for at få yderligere svar end denne udtalelse skal afvises.

 

2) Hvad angår værtslandenes talsmænd, vil vi håbe, at de vil følge samme retningslinie hvis de bliver spurgt, eller en tilsvarende designet til at lukke af for uddybende spørgsmål. I efterdønningerne af B-52 nedstyrtningen i januar i Spanien blev der f.eks. stillet parlamentsspørgsmål i flere NATO-lande om amerikanske atombevæbnede overflyvninger i disse lande. Selvom svarene variede i detaljerne, men den overordnede forståelse var, at det hverken er i landets forsvarsmæssige eller sikkerhedsmæssige interesse at sætte spørgsmålstegn ved, ej heller for NATO, hvordan bevægelserne af atomvåben finder sted.

 

3) Danmark er naturligvis en særlig sag på grund af den særlige atom- og basepolitik, men vi kan forestille os en acceptabel variant af svaret, der lyder således, citat, Besøg af et amerikansk krigsskib i Danmark har i henhold til traditionel international praksis ingen relation til og er på ingen måde undergravende for dansk suverænitet eller politikker, inklusiv dansk politik om stationering af atomvåben. Det tjener ikke noget formål at spekulere om bevæbning eller kapaciteter af sådanne besøgende skibe. Citat slut.

 

4) Realistisk set, er vi klar over, at danskere kan have vanskeligt ved at acceptere en sådan formulering, og vi ser ingen grund til at opsøge sådanne sager med mindre rygter er spredt eler en lignende historie allerede kører. Om nødvendigt, kontakt de danske myndigheder, og hvis tidsnød ikke tillader jer at søge instruktion, bør I søge dansk forståelse og støtte til vores Neither confirm nor deny politik ved at understrege at vigtige taktiske informationer kunne blive kompromiteret, hvis et krigsskibs bevæbning eller anden kapacitet blev gjort til genstand for offentlige forespørgsler og åbenhed. […]

 

Tekst 32 | Oversigten over kildetekster | Tekst 34

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk