Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

J.O. Krag om det danske forbehold mod atomvåben

Foranlediget af spørgsmål stillet af folketingsmedlem O. Mathiasen fra SF understregede statsminister J.O. Krag i 1963 fra Folketingets talerstol, at det danske forbehold mod atomvåben også gjaldt danske farvande og danske have.

Svaret er publiceret i Folketingstidende 29. maj 1963, spalte 6050.  

 

Statsministeren (J.O. Krag): Jeg har netop i dag sendt mit svar til bladet Frit Danmark, og jeg skal med formandens tilladelse citere det her. Det vil besvare det ærede medlems spørgsmål.

I Frit Danmarks aprilnummer har Komiteen for Oplysning om Atomfaren offentliggjort et åbent brev til mig, hvori man stiller det spørgsmål, om »regeringen i fortsættelse af sin hidtidige afvisning af placering af atomvåben på dansk territorium kan erklære, at dette også må gælde en eventuel oplagring af atomladninger i NATO-depoter beliggende på dansk territorium«.

Svaret er ja. Regeringens stilling til spørgsmålet om placering af atomammunition på dansk territorium er uændret. Der er ikke og påtænkes ikke placeret sådan ammunition her i landet, og dette gælder naturligvis også oplagring af atomladninger i NATO-depoter.

I et tillægsspørgsmål i majnummeret af Frit Danmark spørges om »den danske regering overfor Danmarks allierede har tilkendegivet, at afvisningen af atomvåben på dansk territorium også omfatter et forbud mod, at allierede u-både med polarisraketter besejler danske farvande og anløber danske havne (NATO-havne)«.

Svaret herpå er, at danske farvande og danske havne er dansk territorium og som sådant naturligvis er omfattet af regeringens almindelige stilling til spørgsmålet om placering af atomammunition på dansk territorium. Dette er de øvrige NATO-medlemmer naturligvis klar over«.

 

Tekst 29 | Oversigten over kildetekster | Tekst 31

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk