Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

NATO-landenes forsvarsudgifter

Hemmeligt stemplet opstilling af forsvarsudgifter fra amerikansk NATO-delegation, dateret 30. september 1963.

 

RG, Lot-files: MLF, office of the special Assistant to Secretary of State to MLF negotiations, box 20. 

 

Tabel III

Forsvarsudgifter som procentdel af BNP i faktiske omkostninger

 

 

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belgien

3,8

3,9

3,9

3,9

3,7

3,7

3,7

Canada

7,1

6,5

6,0

5,4

5,3

5,3

5,2 (c)

Danmark

3,4

3,5

3,3

2,9

3,1

2,9

3,5

Frankrig

9,2

8,7

8,2

7,9 (a)

7,5 (a)

7,3 (a)

7,1 (a)

Vesttyskland (b)

4,3

4,9

3,5

5,2

5,1

4,9

5,9

Grækenland (b)

7,1

6,0

5,8

5,9

5,9

5,2

5,1 (c)

Italien

4,5

4,3

4,3

4,2

4,0

3,9

4,0 (c)

Luxenborg

2,1

2,2

2,1

1,9

1,2

1,3 (c)

1,5 (c)

Holland

6,3

5,7

5,0

4,3

4,5

5,0

5,1 (c)

Norge

4,0

4,1

4,1

4,2

3,7

3,8

4,2

Portugal

4,5

4,5

4,5

4,8

4,7

7,2

7,8 (c)

Tyrkiet

5,2

4,5

4,5

5,3

5,5

6,1

6,1 (c)

England

8,8

8,1

7,8

7,5

7,3

7,1

7,3

USA

10,7

10,9

11,0

10,3

9,9

10,1

10, 3

Total NATO Europa

6,7

6,5

5,9

6,1

5,9

5,8

6,1

Total NATO Nordamerika

10,5

10,6

10,7

10,0

9,6

9,8

10,0

Total NATO

9,3

9,3

9,1

8,

8,4

8,4

8,7

 

Kilde: NATO I.S.

September 1963

  1. Fra 1959 og frem er procenttalene ikke direkte sammenlignelige med tidligere år (see note a. i tabel 1: Fra 1959 er BNP tal baseret på et nyt koncept i de franske nationalregnskaber, derfor er de ikke umiddelbart sammenlignelige med data fra tidligere år)
  2. Modregnet amerikansk økonomisk hjælp (forsvarsstøtte) er procenttalene for Grækenland 5,3  5,4  5,1  5,1  4,6  4,5
  3. Vurdering lavet af NATO I.S.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk