Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag af Jens Otto Krags dagbog

Uddrag af udenrigsminister Jens Otto Krags dagbog, 25. august 1959.

Afskrift efter DUPI’s Grønland under Den Kolde Krig, (1997), bilagsbindet, s. 304.

 

Betænkelig v. HC’s, Svenningsens stiltiende given grønt lys for US atomvaabens oplagring på Grønl. – i Nov 57. De har ingen reg.s beslutning bag sig og intet er meddelt udenrigspol. nævn. Jeg har sagt til HC., at vi bør bringe det i orden i.f.t. reg. og nævn. Han vil overveje det. Vanskeligheden er de forløbne to aar. Kunne jeg masske i Wash. søge oplysning om hvad faktisk er sket og forelægge de derved fremkomne nye oplysninger. […]

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk