Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
1. Verdenskrig
//
Tekst 74

Tabeller om kønsfordeling efter krigen

Tabel 1:

Befolkning, 1891-1921, England og Wales på baggrund af folketællinger[1]

Dato for tælling

Befolkningen

Stigning i befolkning

siden foregående tælling

Tiårig stigning i

procent af befolkning

Antal kvinder

pr.

1.000 mænd

1891,

5.-6. april

29.002.525

14.052.901

14.949.624

3.028.086

1.412.999

1.615.087

11,65

11,17

12,11

1.064

1901,

31. marts-

1. april

32.527.843

15.728.613

16.799.230

3.525.318

1.675.712

1.849.606

12,17

11,94

12,39

1.068

1911,

2.-3. april

36.070.492

17.445.608

18.624.884

3.542.649

1.716.995

1.825.654

10,89

10,91

10,86

1.068

1921,

19.-20. juni

37.886.699

18.075.239

19.811.460

1.816.207

629.631

1.186.576

4,93

3,53

6,24

1.096

Fra: http://www.visionofbritain.org.uk/census/table_page.jsp?tab_id=EW1921GEN_M1&show=

 

 

[1] Uddrag af tabel der dækker perioden 1801-1921

 

Tabel 2:

Antal kvinder pr. 1.000 mænd i England og Wales 1901, 1911 og 1921 fordelt efter aldersgrupper.[1]

 

1901

1911

1921

Alle aldre

1.068

1.068

1.096

 

 

 

 

0-4

1.003

991

976

5-9

1.005

1.001

992

10-14

1.000

1.003

992

15-19

1.019

1.016

1.027

20-24

1.119

1.113

1.176

25-29

1.126

1.115

1.209

30-34

1.100

1.091

1.186

35-39

1.074

1.072

1.156

40-44

1.062

1.077

1.127

45-49

1.070

1.079

1.070

50-54

1.089

1.086

1.074

55-59

1.116

1.103

1.086

Fra: http://www.visionofbritain.org.uk/census/table_page.jsp?tab_id=EW1921GEN_M30&show=

 

 

[1] Den oprindelige tabel dækker aldersgrupper fra 0 til "85 og ældre"

 

Tabel 3:

Lande arrangeret i rækkefølge efter 1921-tællingernes kønsfordeling (til sammenligning vises 1911-forhold)

 

Antal kvinder

pr. 1.000 mænd

 

Antal kvinder

pr. 1.000 mænd

 

1921

1911

 

1921

1911

Canada

940

886

Danmark

1.053

1.061

Indien (britisk koloni)

945

954

Ungarn (a)

1.062

1.007

New Zealand

956

896

Spanien (a)

1.062

1.056

Den Sydafrikanske Union

959

946

Schweiz (a)

1.074

1.034

USA

961

943

Tjekkoslovakiet

1.075

1.056

Australien

967

926

Skotland

1.080

1.062

Bulgarien (a)

1.002

961

Østrig (a)

1.089

1.023

Holland (b)

1.013

1.021

England og Wales

1.096

1.068

Belgien (a)

1.033

1.018

Tyskland (c)

1.099

1.026

Sverige(a)

1.037

1.046

Portugal

1.113

1.107

Norge (a)

1.053

1.070

 

 

 

Fra: http://www.visionofbritain.org.uk/census/table_page.jsp?tab_id=EW1921GEN_M32&show=

(a) Tællinger i 1910 og 1920. (b) Tællinger i 1909og 1920. (c) Tællinger i 1910 og 1919

 

Tabel 4:

Antal mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper i diverse lande. Antal 1.000 i alle aldersgrupper.[1]

Aldersgrupper

England og Wales (1921)

Skotland

(1921)

 

Australien

(1921)

New Zealand

(1921)

Canada

(1921)

USA

(1920)

 

 

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Alle aldre

477

523

481

519

508

492

511

489

515

485

510

490

Under 5 år

44

43

49

48

56

54

54

52

61

60

55

54

5 og under 10 år

47

46

49

48

55

54

55

53

60

59

55

53

10 og under 20 år

94

95

99

99

93

90

95

93

99

97

95

95

20 og under 40 år

142

168

140

161

160

163

155

159

157

148

164

161

40 og under 60 år

109

119

104

111

104

95

111

98

99

84

102

91

 

Tabel 4 – fortsat:

Aldersgrupper

Østrig

(1920)

Belgien

(1920)

 

Danmark

(1921)

Tyskland

(1919)

Sverige

(1920)

Ungarn

(1920)

 

 

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Alle aldre

479

521

492

508

487

513

476

524

491

509

485

515

Under 5 år

32

31

35

34

53

52

32

31

49

47

42

41

5 og under 10 år

47

47

43

43

52

51

54

54

50

48

54

54

10 og under 20 år

100

99

96

96

100

99

111

111

99

95

110

110

20 og under 40 år

146

171

159

164

143

157

138

170

145

149

142

166

40 og under 60 år

109

119

113

116

92

99

103

110

93

102

94

98

Fra: http://www.visionofbritain.org.uk/census/table_page.jsp?tab_id=EW1921GEN_M35&show=

 

Tabel 5:

Overskud af kvinder i den giftefærdige befolkning (dvs. enlige, enker og fraskilte) i alderen 20 år og over; England og Wales 1921 og 1911

Alder

Antal kvinder pr. 1.000 mænd

Overskud af kvinder i forhold til mænd; antal

 

1921

1911

1921

1911

Stigning 1911-1921

20-24

1.043

984

50.808

-20.511

71.319

25-29

1.154

990

93.194

-7.052

100.246

30-34

1.470

1.111

147.148

43.423

103.725

35-44

1.683

1.366

294.577

165.853

128.724

45-54

1.768

1.726

277.132

224.629

52.503

55-64

2.038

1.960

311.930

247.226

64.704

65 og over

2.263

2.147

493.057

392.509

100.548

Fra: http://www.visionofbritain.org.uk/census/table_page.jsp?tab_id=EW1921GEN_M40&show=

 

[1] Den oprindelige tabel dækker aldersgrupperne indtil "80 og over" samt de lande, der er nævnt i Tabel 3

 

Tekst 73 | Oversigten over kildetekster | Tekst 75

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk